วัดบ้านบน

วัดบ้านบน

วัดบ้านบน

ประชากร จำนวน: 4563 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวนครสวรรค์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านบน เป็นวัดโบราณ ซึ่งยังไม่พบหลักฐานการสร้างวัดแต่แรกเริ่ม แต่ได้พบเอกสาร ในยุคหลัง คือ หลักฐานเกี่ยวกับประวัติวัดบ้านบน จากหนังสือ วัดทั่วราชอาณาจักร ตามระเบียบ การปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2525 เล่ม 1 หน้า 472 ระบุว่าวัดบ้านบน "สร้าง พ.ศ.2359 ผูกพัทธสีมา พ.ศ.2466"
 
ประวัติวัดบ้านบน คัดจากหนังสือของกรมศาสนา เรื่อง "ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร" เล่ม 6 พิมพ์ พ.ศ. 2530 หน้า 198 มีความว่า "วัดบ้านบน สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2359 เพื่อให้มีนามสอดคล้องกับชื่อพ้องเมือง สมัยนั้น ซึ่งมีชื่อว่า "เจ้าเมืองอุบล" เดิมมีนามเรียกอีกนามหนึ่งว่า "วัดท่าชลาวารี" หมายถึงวัดตั้ง อยู่ริมลำคลองหรือว่าท่าน้ำ นับเป็นวัดชนิดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้ว ได้รับพระราชทาน ประมาณ พ.ศ. 2466 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาราว พ.ศ. 2468 "
 
การศึกษาจากข้อมูลทั้ง 2 ฉบับนี้ แสดงให้เห็นว่า วัดนี้มีหลักฐานด้านเอกสารเกี่ยวกับการสร้าง วัดขึ้นในสมัยราชการที่ 2 และผูกพัทธสีมาในสมัยราชการที่ 6 และหลักฐานทางอักษรจารึกที่อุโบสถ วิหารและศาลาการเปรียญ แสดงว่าพระและประชาชนร่วมกันทำการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุ และเสนาสนะต่างๆ ทั้งในเขตพุทธาวาสและสังฆาวาส เสร็จโดยเรียบร้อย สวยงามมาก ในตอนปลาย สมัยรัชกาลที่ 5 แล้วจึงได้ทำการผูกพัทธสีมาอุโบสถ และขนานนามวัดใหม่ว่า "วัดท่าชลาวารี"
 
สรุปข้อมูลและหลักฐานทางโบราณคดีในบริเวณวัดบ้านบน และท้องถิ่นใกล้เคียงโดยสังเขป คือ ท้องถิ่นนี้เป็นที่ตั้งของเมืองโบราณมาตั้งแต่สมัยทวารวดีเป็นต้นมา และแม้ว่าจะมิใช่อาณาจักรใหญ่ แต่ศิลปกรรมและโบราณวัตถุสถานที่ปรากฏนั้น เป็นสกุลช่าง แบบช่างหลวง ซึ่งแสดงว่ามีการติดต่อ กับราชธานีในสมัยต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
 
วัดบ้านบน ตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนดังกล่าว จึงน่าจะสันนิษฐานไว้เป็นเบื้องต้นในขั้นนี้ว่า บริเวณนี้ เคยเป็นวัดมาแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณกาล และได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ หรือสร้างเสริมศาสนสถานต่างๆ ขึ้นตามความนิยมของประชาชนในยุคนั้น ๆ ต่อมากาลเวลาทำให้สิ่งต่างๆ ที่เป็นของดั้งเดิมต้องค่อย ๆ สูญไป และมีของใหม่มาแทนที่เรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดในขณะนี้ คือ หลักฐานของ ศิลปกรรมสมัยอยุธยาสืบมาถึงปัจจุบัน
แผนที่ วัดบ้านบน แผนที่วัดบ้านบน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดบ้านบนวัดท่าชลาวารี
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 4 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(3)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(4)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(4)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(3)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(34)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(4)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(4)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(3)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(6)

น้ำตก น้ำตก(1)

ถ้ำ ถ้ำ(8)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(4)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(1)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)