วัดจวน

วัดจวน

วัดจวน

ประชากร จำนวน: 1274 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดจวน ตั้งอยู่เลขที่ 53 บ้านท่าฉนวน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 34 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 8767
 
อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก จดทางสาธารณะประโยชน์
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 20 เมตร ยาว 30 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 19.5 เมตร ยาว 27.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2500 เป็นอาคารไม้
 
หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2480 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นอาคารไม้ 1 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง วิหาร กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.2300 
 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 16 เมตร ยาว 28 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2546 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 3 หลัง โรงครัว 1 หลัง
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 70 นิ้ว สูง 120 นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว สูง 70 นิ้ว
 
วัดจวน ตั้งเมื่อ พ.ศ.2375 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2529 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2535 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระปลัดกำพล ปญฺญาวุฑฺโฒ
แผนที่ วัดจวน แผนที่วัดจวน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดจวน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(76)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองชัยนาท(4)

https://www.lovethailand.org/อ.มโนรมย์(27)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดสิงห์(5)

https://www.lovethailand.org/อ.สรรพยา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สรรคบุรี(6)

https://www.lovethailand.org/อ.หันคา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองมะโมง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.เนินขาม(13)