วัดศรีสิทธิการาม

วัดศรีสิทธิการาม

วัดศรีสิทธิการาม

ประชากร จำนวน: 1282 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีสิทธิการาม ตั้งอยู่เลขที่ 162 บ้านคุ้งสำเภา ถนนเสรีสุขประชา หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 23994
 
อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 50 ไร่ 1 งาน โฉนดที่ดินเลขที่ 149949 น.ส.3 ก. เลขที่ 14950
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 9 เมตร ยาว 21.50 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2435 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 24 เมตร ยาว 38 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย สูง 2 ชั้น
 
หอสวดมนต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 18 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2524 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฏิสงฆ์ จำนวน 10 หลัง เป็นอาคารไม้ 9 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1 หลัง วิหาร กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สร้างเมื่อ พ.ศ.2538
 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2543 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง หอกลอง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง เรือนเก็บพัสดุ 1 หลัง กุฏิเจ้าอาวาส 1 หลัง เรือนรับรอง 1 หลัง
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 90 นิ้ว สูง 120 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2435 พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 30 นิ้ว สูง 39 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2524
 
วัดศรีสิทธิการาม ตั้งเมื่อ พ.ศ.2320 เดิมชื่อว่า “วัดแก่นเหล็ก”แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า “วัดเหนือ” ต่อมาในสมัยที่พระศรีสิทธิกรรธ์ เป็นนายอำเภอมโนรมย์ ได้ทำการบูรณปฎิสังขรณ์วัดใหม่ จึงได้เปลี่ยนชื่อจากวัดแก่นเหล็กเป็นวัดศรีสิทธิการาม
 
และได้มีการพัฒนาวัดมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2435 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 26 เมตร ยาว 37 เมตร
 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2462 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูสิทธิชัยคุณ
แผนที่ วัดศรีสิทธิการาม แผนที่วัดศรีสิทธิการาม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดศรีสิทธิการามวัดแก่นเหล็ก วัดเหนือ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(76)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองชัยนาท(4)

https://www.lovethailand.org/อ.มโนรมย์(27)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดสิงห์(5)

https://www.lovethailand.org/อ.สรรพยา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สรรคบุรี(6)

https://www.lovethailand.org/อ.หันคา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองมะโมง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.เนินขาม(13)