วัดศรีมณีวรรณ

วัดศรีมณีวรรณ

วัดศรีมณีวรรณ

ประชากร จำนวน: 1100 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวชัยนาท

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีมณีวรรณ ตั้งอยู่เลขที่ 164 บ้านคุ้งสำเภา ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 9 ไร่ 60 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 4669 อาณาเขต ทิศเหนือ จดทางสาธารณะประโยชน์
 
ทิศใต้ จดที่ดินเอกชน ทิศตะวันออก จดทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตก จดแม่น้ำเจ้าพระยา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 15 ไร่ 74 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 2973,2851,3000 ส.ค.1 เลขที่ 19
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 23.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2512 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 18 เมตร ยาว 42 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521 เป็นอาคารไม้ ทรงไทย สูง 2 ชั้น
 
หอสวดมนต์ กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2462 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง ยาว 17 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง วิหาร กว้าง 7 เมตร ยาว 17 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 12 เมตร ยาว 21.5 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2540 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ นอกจากนี้มี ฌาปนสถาน 1 หลัง โรงครัว 2 หลัง
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 69 นิ้ว สูง 99 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2519 พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสะดุ้งมาร ขนาดหน้าตักกว้าง 73 นิ้ว สูง 109 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ.2546 ปูชนียวัตถุอื่นๆ พระพุทธรูป 3 องค์ หรือหลวงพ่อสามพี่น้อง ปางสะดุ้งมาร ประดิษฐานอยู่ในวิหาร
 
วัดศรีมณีวรรณ ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2345 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2513 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
 
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2445 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการวิชา รติยุตฺโต
แผนที่ วัดศรีมณีวรรณ แผนที่วัดศรีมณีวรรณ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดศรีมณีวรรณวัดใต้
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(76)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองชัยนาท(4)

https://www.lovethailand.org/อ.มโนรมย์(27)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดสิงห์(5)

https://www.lovethailand.org/อ.สรรพยา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.สรรคบุรี(6)

https://www.lovethailand.org/อ.หันคา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองมะโมง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.เนินขาม(13)