วัดโพธิ์เรียง

วัดโพธิ์เรียง

วัดโพธิ์เรียง

ประชากร จำนวน: 2362 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิ์เรียง เป็นวัดราษฏร์ ชนิดมีพัทธสีมา สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองมอญ ฝั้งเหนือ และอยู่ด้านขวามือของถนนจรัญสนิทวงศ์ เลขที่ 120 เปลื่ยนเป็น 560 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 18 แขวงบ้านสช่างหล่อ เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่สร้างมาเก่าแก่แต่โบราณ สร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีข้อสันนิษฐานจากสิ่งก่อสร้าง รูปทรง ที่มีศิลปตามแบบช่างสมัยนั้น
 
เพราะตามแบบดังกล่าวยังมีปารกฎอยู่ อาทิ รูปทรงสัณฐานของอูโบสถซึ่งยังใช้ประกอบสังฆกรรมขณะนั้น เป็นแลลมหาอุด คือมีประตูทางด้านหน้าประตูเดียว ด้านหลังปิดทึบ ตามที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่าโบสถ์มหาอุด และส่วนทางด้านขวาของอุโบสถ จะมีวิหารตั้งอยูดเคียงคู่กับอุโบสถ มีรูปทรงสัณฐานเป็นแบบเดียวกัน มีความกว้างความยาวเท่ากัน คืออุโบสถมีความยาว 15 เมตร กว้าง 10 เมตร ก่ออิฐถือปูนมุงกระเบื้อง
 
แต่ประวัติของวัดที่แท้จริงนั้น ยังค้นไม่พบหลักฐานที่แน่นอนว่า สร้างขึ้นในสมัยใด และใครเป้นผู้สร้าง แต่มาทราบภายหลังที่พอจะได้หลักฐาน ก็ ประมาณรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราชรัชกาลที่ 5 ทราบว่า วัดนี้ได้มีปรากฏเป็นวัดที่สร้างขึ้นและมีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนแล้ว
 
เพราะเป็นวัดที่สร้างมาเก่าแก่นั้นเอง ถาวรวัตถุเสนาสนะบางอย่างได้ชำรุดทรุดโทรมสลักหักพัง จึงถกกบูรณะปฏิสังขรณ์ให้คงสภาพเดิม เช่นอุโบสถและวิหาร ได้ถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2444 โดยชาวบ้านระแวกนี้ได้ร่วมกันบูรณะขึ้น และได้ขอพระราชทานวืสุงคามสีมาเสียใหม่ ซึ่งได้บูรณะทั้งอูโบรถและวิหารพร้อมกัน และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2449 ปีมะเมีย ตรงกับ ร.ศ. 125 ดังปรากฏหลักฐานจารึกไว้ที่หน้าบรรณ
 
อุโบสถ นามวัด นามวัดน่าจะมีความหมายบอกถึงผู้สร้าง หรือสัญญบักษณ์แห่งสถานที่อันเป็ฯที่ตั้งวัดอยู่บ้าง ยังหาหลักฐานยืนยันไม่ได้ ที่เห็นปรากฎอยู่ในขณะนั้ มีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่ 2 ต้น คงจะมีอายุไม่น้อยกว่าร้อยป้ขึ้นไปท่านผู้มีอายุหลายท่านในระแวกนั้เล่าว่า เดิมนั้นมีต้นโพธิ์ตั้งเรียงรายอยู่ด้านทิศตะวันออกของวัด มี่จำนวนหลายตัน
 
เพราะขาดการดูแลรักษาจึงถูกทำลายไปบ้าง สลักหักพังไปเองบ้าง และไม่ทราบว่าท่านผู้ใดปลูกไว้ และปลูกเมื่อใดสันนิษฐานว่าเป็ฯเพราะต้นโพธิ์ตั้งอยู่เรียงรายหลายตันดังกล่าว จึงให้นามตามสัญลักษณ์ว่า "วัดโพธิ์เรียง" คงจะเป็นต้นโพธิ์ที่ได้รับมาจากต้นศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมรสัมพุทธเจ้าในประเทศอินเดียนั้นเอง
 
สถานะเดิม เข้าใจว่าวัดนั้ คงจะมีท่านผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดิน หรือบริจาคที่ดินส่วนนี้ให้เป็นที่สร้างวัด และเดิมนั้นคงจะมีเนื้อที่มากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพราะในอันเกี่ยวกับเรื่องที่ดินยังไม่รัดกุมเพียงพอ ชื่ออาจจะมีผู้อื่นมายึดเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวสมัยนั้น
 
ระเบียบการ ต่อมาภายหลังได้จัดทำแบ่งแยกเป็นโฉนด จึงมีที่ดินอยู่ในปัจจุบันรวม 11 ไร่ 1 งาน 72 ตรว. นอกจากนี้ยังให้ตัดเป็นถนนสาธารณะกว้าง 6 เมตร ยาวตามรูปที่ดินไม่น้อยกว่า 1 งานเศษ บัดนั้ที่ดินได้ถูกแบ่งเป็น2 โฉนด หรือ 2 แปลง แปลงหนึ่งให้เป็นสถานที่ตี้งวัด อีกแปลงหนึ่งให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาของทางราชการ
 
เขตและอุปจารวัด โดยนัยน่าจะถือเอากำหนดพื้นที่ทั้งหมดของวัดที่ทางราชการ ได้กำหนดแบ่งแยกไว้เป็นหลักฐานสำคัญนั้นแล้ว ตามแผนที่สำรวจรังวัดของกรรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา โฉนดเลขที่ 5669 เป็นบรเวณพื้นที่ 4 เหลี่ยม ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดกับกถนนซอยสจรัญสนิทวงศ์ 18 ทิศใต้ ติดต่อกับคลองมอญ ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินของเอกชนเลขที่ 769 ทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินของเอกชน เลขที่ 395
 
ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 81 ตารางวา โฉนดเลขที่ 2374 ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือของวัดโพธิ์เรียง อยู่คนละฝั่งถนนจรัญสนิทวงศ์ 18 เนื้อที่ส่วนนี้ได้อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งได้ให้ผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยปลูกบ้านอยู่อาศัย โดยเก็บผลประโยชน์เป็นรายปี
แผนที่ วัดโพธิ์เรียง แผนที่วัดโพธิ์เรียง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดโพธิ์เรียง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(430)

https://www.lovethailand.org/อ.พระนคร(24)

https://www.lovethailand.org/อ.ดุสิต(17)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสาน(7)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองเตย(3)

https://www.lovethailand.org/อ.จตุจักร(2)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอนเมือง(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ตลิ่งชัน(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ธนบุรี(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกน้อย(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกอกใหญ่(13)

https://www.lovethailand.org/อ.บางกะปิ(5)

https://www.lovethailand.org/อ.บางขุนเทียน(15)

https://www.lovethailand.org/อ.บางเขน(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางคอแหลม(10)

https://www.lovethailand.org/อ.บางซื่อ(9)

https://www.lovethailand.org/อ.บางพลัด(23)

https://www.lovethailand.org/อ.บางรัก(6)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.บึงกุ่ม(5)

https://www.lovethailand.org/อ.ประเวศ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ปทุมวัน(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.พญาไท(1)

https://www.lovethailand.org/อ.พระโขนง(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ภาษีเจริญ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.มีนบุรี(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ยานนาวา(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ราชเทวี(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ราษฎร์บูรณะ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดกระบัง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองจอก(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ลาดพร้าว(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สาทร(4)

https://www.lovethailand.org/อ.สัมพันธวงศ์(12)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองแขม(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยขวาง(3)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนหลวง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.ดินแดง(2)

https://www.lovethailand.org/อ.หลักสี่(1)

https://www.lovethailand.org/อ.สายไหม(8)

https://www.lovethailand.org/อ.คันนายาว(2)

https://www.lovethailand.org/อ.วังทองหลาง(1)

https://www.lovethailand.org/อ.คลองสามวา(10)

https://www.lovethailand.org/อ.วัฒนา(2)

https://www.lovethailand.org/อ.บางนา(4)

https://www.lovethailand.org/อ.ทวีวัฒนา(3)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแค(6)

https://www.lovethailand.org/อ.ทุ่งครุ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.บางบอน(3)