มัสยิดรีอายะตุ้ลกอดีรี

มัสยิดรีอายะตุ้ลกอดีรี

มัสยิดรีอายะตุ้ลกอดีรี

ประชากร จำนวน: 4384 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
มัสยิดรีอายะตุ้ลกอดีรี ย้อนหลังไปประมาณ 90 ปีเศษ นับแต่ ปี พ.ศ.2456 ก่อนจะเป็น “อนุสรณ์ตระกูลกอดีรี” ต้องระลึกถึงบรรพบุรุษของเรา คือ ต่วนฮัจยีหวัง กอดีรี หรือครูหวัง กอดีรี ซึ่งเป็นผู้จุดประกายก่อกำเนิด “อนุสรณ์ตระกูลกอดีรี” ขึ้น ครูหวังได้ร่วมกับที่น้องมุสลิมจำนวนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการสร้าง “บาแล” เพื่อเป็นสถานที่ละหมาดญะมาอะห์ และเป็นที่สอนศาสนามีความยาว 8 เมตร กว้าง 6 เมตร หลังคามุงจาก โดยมีคณะผู้บริหารชุดแรก ได้แก่ 1. ต่วนฮัจยีหวัง กอดีรี 2. โต๊ะเยาะห์เด็ง นิซู 3. โต๊ะหมอนิล มูเราะห์ 4. โต๊ะกีมะห์ ขำกา 5. แชเล็ก วังหิตัง 6. โต๊ะกีเลาะห์  7. ผู้ใหญ่เก็บ ขำทอง 8. นายแอ มาสะและ 9. นายหมัด มหิศวร
 
ท่านเหล่านั้นได้สละกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์จัดสร้างโรงเรียนสอนศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรก ด้วยความห่วงใยแก่บรรดาบุตรหลานและพี่น้องมุสลิมเราเป็นสำคัญ
 
ต่อมาเมื่อผู้บริหารชุดแรกได้สิ้นสุดลง คณะผู้บริหารชุดที่ 2 เข้ารับหน้าที่ในการบริหารต่อโดยคณะผู้บริหารมีดังนี้ 1. โต๊ะเยาะห์เด็ง นิซู 2. ผู้ใหญ่เก็บ ขำทอง 3. นายหมัด มหิศวร 4. นายสุไลมาน สมานเพ็ชร 5. ต่วนฮัจยีฮารูณ ศรีมาลา 6. นายหวังเซ็มวังหิตัง 7. ฮัจยีอับดุลมุดตอเล็บ กอดีรี  8. นายแอ มาสะและ  9. ครูหมัด พงษ์ธีรวัฒน์ 10. นายจำรัส มูเราะห์ 11. ผู้ใหญ่ประกอบ ขำทอง และ 12. คุณครูมูเราะห์ ขำกา และคุณครูเราะห์  ขำกา เป็นครูผู้อบรมและทำการสอนในด้านวิชาการศาสนาด้วย
 
ในปี พ.ศ.2498 โต๊ะปุก นิซู ได้วะกัฟที่ดิน จำนวน 2 ไร่เศษ ซึ่งอยู่ติดกับที่ดินแปลงที่สร้างบาแล เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ในกิจกรรมศาสนาอิสลาม คณะผู้บริหารดังกล่าวจึงได้ร่วมประชุมปรึกษาหรือกันและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ย้ายบาแลไปก่อสร้างบนที่ดินของโต๊ะปุก นิซู เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้วะกัฟ ซึ่งในการย้ายครั้งนั้นได้รับความร่วมมือจากปวง สัปบุรุษที่ช่วยกันรื้อถอนและปลูกสร้างจนแล้วเสร็จในปีนั้นเอง  พร้อมกันนี้โต๊ะเยาะห์เด็ง นิซู ซึ่งเป็นสามีของโต๊ะปุก นิซู ได้วะกัฟที่ดินให้อีกจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 49 ไร่เศษอีกด้วย
 
ต่อจากนั้นอีกประมาณ 2 ปีเศษ คณะผู้บริหารชุดที่ 2 นี้ ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะสร้างมัสยิดต่อไป ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอยู่นานพอสมควร จึงได้ลงมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้สร้างมัสยิดขึ้น โดยการดำเนินการก่อสร้างอาคารมัสยิดครั้งนี้มีปัญหาอุปสรรคพอสมควร
 
เนื่องจากงบประมาณการก่อสร้างมีไม่เพียงพอ แม้จะได้รับความร่วมมือจากปวงสัปบุรุษบ้างแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับงบประมาณการก่อสร้าง ดังนั้น คุณครู  มูเราะห์  ขำกา ฝ่ายวิชาการด้านศาสนา ได้ออกไปพบปะพี่น้องมุสลิมในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อบอกบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์สมทบทุนในการก่อสร้างมัสยิดให้แล้วเสร็จ และพร้อมกันนั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโต๊ะเยาะห์ฮีม อัสซาลาม โต๊ะยีมะห์ คลอง 14 และฮัจยีอับดุลเลาะห์ พงษ์พิบูล กับฮัจยะห์เหรี่ยม พงษ์พิบูล (สกุลเดิมกอดีรี) ชาวบางลำภู  ได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นจำนวนมาก
 
จึงทำให้การดำเนินงานการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือและเสียสละกำลังกายจากปวงสัปบุรุษของมัสยิดเป็นอย่างดียิ่งในการก่อสร้างอาคารมัสยิดโดยมิได้เสียค่าแรงงานการก่อสร้างแต่อย่างใด และยิ่งไปกว่านั้นชาวบ้านอีกจำนวนไม่น้อยรับบริการจัดเลี้ยงอาหารวันละสองเวลาโดยสลับกันไป การกระทำดังกล่าวเป็นความปราบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา
 
เมื่อสร้างมัสยิดแล้วเสร็จ มีผู้มีจิตรศรัทธาร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เรือหาง (เรือเครื่องวางท้าย) 1 ลำ ถาดตับซี และถ้วยจานกระเบื้องอีกจำนวนมาก เพื่อใช้ในงานบุญต่างๆ รวมทั้ง สร้างเขื่อนคอนกรีตตลอดแนวที่ดินวะกัฟด้านคลองเนื่องเขตอีกด้วย หลังจากนั้นอีกไม่นาน คณะผู้บริหารได้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนมัสยิด แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณา 
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.kordeeree.com
มือถือ มือถือ: 0859359905
แผนที่ มัสยิดรีอายะตุ้ลกอดีรี แผนที่มัสยิดรีอายะตุ้ลกอดีรี
มัสยิด กลุ่ม: มัสยิด
คำค้น คำค้น: มัสยิดรีอายะตุ้ลกอดีรีมูลนิธิอนุสรณ์กอดีรีย์
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(2)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(22)

พระราชวัง พระราชวัง(13)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(9)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(52)

บ้านโบราณ และเมืองโบราณ บ้านโบราณ และเมืองโบราณ(2)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(19)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(4)

ห้องสมุด ห้องสมุด(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/430)

โบสถ์ โบสถ์(2)

มัสยิด มัสยิด(67)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(8)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(5)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(8)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(2)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(4)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(1)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(4)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(6)

สนามกีฬา สนามกีฬา(9)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(19)

สวนสนุก สวนสนุก(4)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(8)

โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์(1)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(20)

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ

สปาเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ(2)