วัดดุสิดาราม

วัดดุสิดาราม

วัดดุสิดาราม

ประชากร จำนวน: 4579 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดุสิดาราม สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2100 และรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2100 หนังสือคำให้การชาวกรุงเก่า ตอนที่กล่าวถึงพระอารามหลวงในกรุงศรีอยุธยา ระบุชื่อวัดแห่งหนึ่งว่า วัดดุสิตมหาพระนเรศวรทรงสร้าง สันนิฐานว่า วัดนี้ มีเจดีย์สูงใหญ่เป็นโบราณสถานสำคัญของวัด
 
มีลักษณะเช่นเดียวกับเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล แต่มีขนาดเล็กกว่า ฐานเจดีย์วัดดุสิดารามเป็นฐานแปดเหลี่ยมและปรากฏร่องรอยว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลังคล้ายคลึงกับส่วนฐานของเจดีย์ทองแดงวัดมเหยงค์ ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายราวรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 
ต่อมากรมศิลปกรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 /ตอน 59 ง ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2538 จึงสรุปได้ว่าวัดดุสิดารามสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง และได้มีการบูรณะซ่อมแซมในสมัยอยุธยาตอนปลาย กล่าวกันว่าวัดดุสิดาราม มีความเกี่ยวเนื่องกับบุคคลในประวัติศาสตร์ผู้หนึ่ง คือ เจ้าแม่วัดดุสิตผู้เป็นมารดาของเจ้าพระยาโกษาธิบดี(ปาน)กับเจ้าพระยาโกธิบดี (เหล็ก)
 
และเป็นพระนมของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จฯเจ้าฟ้าฯกรมพระยาภาณุพันธวงศ์วรเดช ทรงกล่าวถึงวัดเจ้าแม่ดุสิตไว้ในหนังสือราชนิกูล รัชการที่ 5 ว่ามีศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าชื่อบัว ส่วนพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ทรงกล่าวถึงเจ้าแม่ดุสิตไว้ในเรื่องเจ้าชีวิตว่าเป็นหม่อมเจ้า ทรงพระนามว่าอำไพซึ่งต่อมาบวชเป็นชีได้รับขนานสมญาว่า เจ้าแม่วัดดุสิต
 
การเดินทาง จากกรุงเทพฯ เข้าสู่ตัวเมืองอยุธยาถนนเส้นโรจนะถึงสี่แยกไฟแดงเจดีย์วัดสามปลื้ม (เจดีย์กลางถนน) ให้เลี้ยวขวาตรงไป ประมาณ 2 กิโลเมตร ผ่านสำนักงานเทศบาลเมืองอโยธยา จะเห็นวัดอยู่ซ้ายมือ
แผนที่ วัดดุสิดาราม แผนที่วัดดุสิดาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดดุสิดาราม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 4 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

พระราชวัง พระราชวัง(4)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(6)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(9)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(2)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(133)

โบสถ์ โบสถ์(2)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(14)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(3)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(10)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(5)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(3)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(3)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(2)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(2)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(3)