วัดนนทรีย์

วัดนนทรีย์

วัดนนทรีย์

ประชากร จำนวน: 5004 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนนทรีย์ พระครูวิจิตรการโกศล เจ้าอาวาส /รองเจ้าคณะอำเภอบางปะหัน วัดนนทรีย์ เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2300 และได้วิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2310 ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง มีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดาร สมัยพระบรมราชาที่ 3 (พระที่นั่งสุริยาอมรินทร์) ดังความตอนหนึ่งว่า "ครั้นแล้ว กองทัพพม่ายกมาจากเมืองสุพรรณบุรี ยกมาตามท้องทุ่ง
 
พบกองทัพไทยตั้งค่ายรายรับอยู่ตำบลลำน้ำเอกราชเป็นหลายค่าย ก็ขับพลทหารข้ามน้ำแยกออกเป็นหลายกอง เข้าตีค่ายทัพไทยทุก ๆ ค่าย ได้รบกันเป็นสามารถ พลทัพไทยฝีมืออ่อน สู้พม่ามิได้ก็แตกฉานทิ้งค่ายเสียทุก ๆ ค่าย พ่ายหนีกระจัดพลัดพรายไม่เป็นหมวดกอง และเจ้าพระยามหาเสนา (พระอภัยราชา)แม่ทัพไทยนั้น ขึ้นช้างหนีมาถึง "ทุ่งวัดนนทรีย์"
 
ทัพพม่าควบไล่ติดตามมาทัน พุ่งด้วยหอกซัดถูกตายตกจากหลังช้าง และพระยายมราชก็ต้องหอกซัดเป็นหลายแห่ง หนีมาได้ถึงพระนคร..."จากคำบอกเล่าสืบๆ กันมา มีว่า วัดนี้ตั้งอยู่ริมคลอง หลังวัดเป็นป่าใหญ่ ทางเข้าวัดทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีเสาหินใหญ่ ปลายเสาแกะเป็นรูปนกอินทรีเกาะอยู่ ภายในวัดแบ่งออกเป็นสองส่วน เรียกคณะเหนือ กับคณะใต้ แต่ละคณะมีกุฏิอยู่ 8 - 9 หลังชาวบ้านที่อยู่เหนือวัดเมื่อบวชก็จะอยู่คณะเหนือ ชาวบ้านที่อยู่ใต้วัด
 
เมื่อบวชก็จะอยู่คณะใต้ ตรงกลางระหว่างคณะเหนือและคณะใต้ มีพระอุโบสถ ทรงโบราณชั้นเดียวก่ออิฐถือปูน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันของพระอุโบสถนี้ และหน้าต่างประดับถ้วยจานเบญจรงค์ ผนังภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมชาดกต่าง ๆ เต็มทุกด้าน มีการซ่อมครั้งหนึ่งเมื่อสมัยหลวงพ่อสมุห์ดิษฐ์เป็นเจ้าอาวาส และสร้างใหม่ในสมัยพระครูโอภาสกิตติคุณ เป็นเจ้าอาวาส
 
ซึ่งพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฏราชกุมารเสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อปีพ.ศ.2525 และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ประดับไว้ที่ผ้าทิพย์ด้านหน้าของพระประธานในพระอุโบสถด้วย
 
การเดินทาง ถนน 347 เลี้ยวเข้า หมู่ที่ 8 ต.พุทเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
แผนที่ วัดนนทรีย์ แผนที่วัดนนทรีย์
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดนนทรีย์
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 4 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(8)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(6)

พระราชวัง พระราชวัง(4)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(6)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(9)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(2)

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรม(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(133)

โบสถ์ โบสถ์(2)

มัสยิด มัสยิด(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(14)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(3)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(10)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(5)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(3)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(1)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(3)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(2)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(2)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(3)