วัดไร่

วัดไร่

วัดไร่

ประชากร จำนวน: 1321 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวอ่างทอง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านไร่ หมู่ที่ 11 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 21 ไร่ 2 งาน 3 ตารางวา โฉนดเลขที่ 27 อาณาเขต ทิศเหนือยาว 78 วา ติดต่อกับบ้านเรือนของประชาชน ทิศใต้ยาว 95 วา ติดต่อกับคลองสาธารณะ
 
และที่นาของชาวบ้าน ทิศตะวันออกยาว 125 วา ติดต่อกับคลองม่วงเตี้ย ทิศตะวันตกยาว 53 วา ติดต่อกับที่นาของประชาชน มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 7 แปลง เนื้อที่ 106 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา โฉนดเลขที่ 6202 , 6257, 6589, 11122, 6238, 3326, 7783 พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมคลองม่วงเตี้ย
 
อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 16 เมตร สร้าง พ.ศ. 2507 ก่ออิฐถือปูน มีกำแพงแก้วโดยรอบ ศาลาการเปรียญกว้าง 7.25 เมตร ยาว 15.25 เมตร สร้าง พ.ศ. 2460 ก่ออิฐถือปูน หอสวดมนต์กว้าง 4.30 เมตร ยาว 9.40 เมตร สร้าง พ.ศ. 2458 สร้างด้วยไม้และก่ออิฐถือปูน กุฎีสงฆ์ จำนวน 6 หลัง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน และไม้

นอกจากนี้มีศาลาข้างเคียงศาลาการเปรียญอยู่ด้านเหนือ ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาฌาปนสถาน และหอพักพระวิปัสสนา สำหรับปูชนียวัตถุมีพระประธานในอุโบสถ ปางมารวิชัย วัดไร่ สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2370 เดิมเรียกว่า “วัดนางไร่”
 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2495 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ได้ผูกพัทธสีมาวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2498 เกี่ยวกับการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2495 เป็นต้นมา นอกจากนี้ได้จัดให้มีการอยู่ปริวาสกรรมและมีโรงเรียนประถมศึกษาของทางราชการตั้งอยู่ที่วัดนี้ด้วย
แผนที่ วัดไร่ แผนที่วัดไร่
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดไร่วัดนางไร่
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(216)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอ่างทอง(40)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชโย(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าโมก(23)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธิ์ทอง(43)

https://www.lovethailand.org/อ.แสวงหา(21)

https://www.lovethailand.org/อ.วิเศษชัยชาญ(53)

https://www.lovethailand.org/อ.สามโก้(10)