วัดวิเศษไชยชาญ

วัดวิเศษไชยชาญ

วัดวิเศษไชยชาญ

ประชากร จำนวน: 1155 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวอ่างทอง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดวิเศษชัยชาญ ตั้งอยู่เลขที่ 100 บ้านท่าสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 52 ไร่ 1 งาน อาณาเขต ทิศเหนือยาว 500 เมตร ติดต่อกับที่ราชพัสดุ ทิศใต้ยาว 1000 เมตร ติดต่อกับหมู่บ้านเรือนของประชาชน ทิศตะวันออกยาว 1500 เมตร ติดต่อกับหมู่บ้านเรือนของประชาชน ทิศตะวันตกยาว 1500 เมตร ติดต่อกับแม่น้ำน้อย
 
พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำน้อยจึงมักถูกน้ำท่วมในฤดูฝน อาคารเสนาสนะต่างๆ มี อุโบสถกว้าง 14 เมตร ยาว 19 เมตร สร้าง พ.ศ. 2474 โครงสร้างคอนกรีต มีภาพจิตกรรมที่ฝาผนังภายใน ศาลาการเปรียญกว้าง 15 เมตร ยาว 29 เมตร สร้าง พ.ศ. 2472 กุฎีสงฆ์ จำนวน 10 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต
 
สำหรับปูชนียวัตถุ มี พระประธานในอุโบสถและมีอนุสาวรีย์วีรบุรุษ แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ คือ นายดอก และนายทองแก้ว อยู่ด้านหน้าวัด วัดวิเศษชัยชาญ สร้างขึ้นเป็นวัดมาตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2390 เดิมมีนามว่า “วัดท่าสุวรรณ” ได้เปลี่ยนเป็น “วัดวิเศษไชยชาญ” วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2499
 
แต่ภายหลังได้เขียนคำว่า “ไชย” มาเป็น “ชัย” ให้สอดคล้องตรงกับชื่ออำเภอ และอักขรวิธี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2472 เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นของทางราชการ เกี่ยวกับการศึกษาทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา มีห้องสมุด และมูลนิธิสาธารณกุศลตั้งอยู่ที่วัดนี้ด้วย
แผนที่ วัดวิเศษไชยชาญ แผนที่วัดวิเศษไชยชาญ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดวิเศษไชยชาญ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(216)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอ่างทอง(40)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชโย(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าโมก(23)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธิ์ทอง(43)

https://www.lovethailand.org/อ.แสวงหา(21)

https://www.lovethailand.org/อ.วิเศษชัยชาญ(53)

https://www.lovethailand.org/อ.สามโก้(10)