วัดสุธาดล

วัดสุธาดล

วัดสุธาดล

ประชากร จำนวน: 1634 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวอ่างทอง

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสุธาดล เป็นวัดเก่าวัดหนึ่งของจังหวัดอ่างทอง ไม่เคยปรากฏหลักฐานในประวัติศาสตร์ และพงศาวดารว่าสร้างขึ้นและมีความเป็นมาอย่างไร มีแต่คำบอกเล่าสืบกันมา วัดนี้ตั้งอยู่ในตำบลบ้านอิฐอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และคำบอกเล่าของคนเก่า ๆ เล่ากันมาว่าวัดนี้มี พะเนียกช้าง
 
อยู่ทางด้านตะวันตกของวัด จุช้างได้ประมาณ10ตัว ปัจจุบันพื้นคอกช้างที่เป็นอิฐยังปรากฏอยู่ แต่ถูกฝังอยู่ในดิน เหตุที่ฝังอยู่ในดินเพราะบริเวณที่น้ำท่วม ดินจึงดอนขึ้นมาเพราะน้ำไหลทรายมูล ประกอบกับทางด้านนี้เป็นลำรางที่น้ำไหลในฤดูน้ำออกนอกทุ่งได้ เมื่อมีการดูดทรายขึ้นมาถมถนนสายเอเชีย ทำให้พอทราบได้ว่าแนวทรายเริ่มจากตรงนี้และเป็นทางยาวไปทางบ้านน้ำผึ้งบรรจบ
 
กับแม่น้ำลำประคำทองใกล้วัดมธุรส เรื่องการเลี้ยงช้างนั้น ผู้เลี้ยงช้างจะนำไปเข้าเดือนที่ กรุงศรีอยุธยา เมื่อออกเดือนแล้วก็นำช้างมาไว้ที่นี้ ซึ่งผู้เลี้ยงช้างอาจเป็นกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มเลี้ยง
 
หลักฐานที่ว่าวัดสุธาดล เป็นวัดเก่าแก่ก็คือเรื่องงานประจำปี ทุกปีจะมีงานนมัสการหลวงพ่อทองกำหนดในวันแรม 8ค่ำ เดือน12 ของทุกปี ซึ่งเริ่มที่วัดป่าโมกเป็นงานแรก วัดไชโย เป็นงานที่2
 
วัดปากคลองเป็นงานที 3 วัดท่าตอ เป็นงานที่4 และวัดสุธาดลเป็นงานที่5 ในงานประจำปีของวัด เหล่านี้บรรดาหนุ่มสาวเรือเพลงจะเริ่มที่วัดป่าโมก และสิ้นสุดที่วัดสุธาดล จึงน่าจะสันนิษฐานได้ว่า
 
วัดสุธาดลอาจสร้างมาในระยะใกล้เคียงกันวัดเหล่านี้ ในปี พ.ศ. 2128 พระเจ้าเชียงใหม่ยกกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ตามคำสั่งกษัตริย์พม่า เดินทัพลงมาตั้งค่ายที่บ้านสระเกศ สมเด็กพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพขึ้นไปทางตำบลบางแก้ว ปะทะกับทัพหน้าของพม่า และให้หลอกล่อพม่าลงมา ซึ่งประองค์ซ่อนอยู่ในป่าจิกและป่ากระทุ่ม
 
ทางตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ออกโจมตีทัพพระเจ้าเชียงใหม่แตกพ่าย นายกองต่างๆเสียชีวิต เป็นจำนวนมาก ยึดได้ช้างม้าศาสตราวุธจำนวนมาก บริเวณวัดนี้จึงน่าจะเป็นที่เลี้ยงช้างในระยะนั้น
 
ด้วยเพราะเป็นแขวงหนึ่งของเมืองหลวงในสมัยที่มีการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อยนั้นเรื่องเดิมมีว่าแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาตามคลองบ้างแก้วในปัจจุบัน ส่วนสายเดิมน้ำไหลน้อยก็ตื้นเขินขึ้นกลายเป็นแม่น้ำเล็กๆจนเป็นคลอง เรียกคลองบางแก้ว เพราะเกิดตรงบ้านบางแก้ว
 
หลักฐานด้านสิ่งก่อสร้างที่พบคือ วิหารหลวงพ่อทองเก่า แต่เดิมวัดนี้ไม่มีโบสถ์ โบสถ์เพิ่งก่อสร้างในระยะหลัง มีอายุไม่เกิน 100 ปี ส่วนวิหารนั้น แต่เดิมมีฐานเป็นโค้งสำเภา และบูรณะใหม่เป็นเป็นฐานตรง และได้พังลงคลองบางแก้วไปแล้ว หลวงพ่อทองได้ย้ายเข้าไปห่างจากวิหารเดิมประมาณ 25เมตร วางศิลาฤกษ์เมื่อปี พ.ศ. 2522
 
ในคราวนี้ ได้ทำเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อทองด้วย ซึ่งเป็นการทำวัตถุมงตลครั้งเดียวของวัดนี้ จากคำบอกเล่าของ นายเหว่า อยู่ถาวร ซึ่งมีชีวิตอยู่ประมาณ พ.ศ. 2425-2500 เล่าว่า ท่านเคยเลี้ยงช้าง 2 ตัว ที่วัดนี้ เพื่อเอาไว้ใช้ในราชการท่านเคยเห็นขบวนเสด็จของพระพุทธเจ้าหลวง
 
และเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัดสุธาดลว่า ด้านตะวันตกของวัดเป็นที่ลุ่ม เป็นป่าหวาย ในฤดูน้ำจะมีจระเข้ ขึ้นไปนอนหลายตัว ชื่อวัน เดิมวัดนี้ ชาวบ้านเรียกว่า วัดสับปะดน เหตุที่เรียกชื่ออย่างนี้เพราะว่าที่ศาลาท่าน้ำ
 
มีผู้ปั้นตุ้กตาไว้หน้าวัด ตัวที่อยู่ตรงทางซ้ายมือ หันหลังออกทางท่าน้ำ ยืนโก้งโค้ง เอามือจับก้น ส่วนตัวขวามือชี้ไปที่ตัวโก้งโค้ง ในลักษณะว่า ดูนั่นซี ต่อมาราวปี พ.ศ. 2480 วัดนี้ก็เปลี่ยนให้ดูดีขึ้นเป็น วัดสุธาดล
 
ปูชนียวัตถุ หลวงพ่อทอง เป็นปูชนียวัตถุของวัดนี้ เป็นที่เคารพ เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพ นับถือของชาวมานาน องค์พระเดิมเป็นศิลาสีเขียว ภายนอกพอกปูนและปิดทองเหลืองอร่าม
 
พระพุทธรูปองค์นี้ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก มีตำนานเล่ากันต่อๆมาว่าหลวงพ่อลอยน้ำมาถึงหน้าวัด ชาวบ้านได้ชลอขึ้นไว้สร้างวิหารให้ประดิษฐานไว้ และเอาปูนพอกเสียเพื่อป้องกันคนอื่น (โดยเฉพาะ พม่า) เอาไป  ในการเคลื่อนย้ายครั้งหลังสุด ในปี 2522 บริเวณหน้าตักปูนกะเทาะจึงวัดหน้าตักองค์จริงได้ยาว 39 นิ้ว
 
เพลงเรืองานนมัสการหลวงพ่อทอง เรื่องเพลงเรือนี้เกี่ยวข้องกับข้อสันนิษฐานระยะเวลาของการก่อสร้างวัดนี้ด้วย สมัยก่อน (ก่อนปี 2490) ซึ่งจัดว่าเป็นยุควัฒนะธรรมตะวันตกยังไม่แพร่หลาย การเที่ยงเตร่รื่นเริง ยังต้องอาศัย เพลงพื้นเมือง เช่น เพลงเรือ เพลงเกี่ยวข้าว เพลงฉ่อย โดยเฉพาะฤดูน้ำ เป็นฤดูที่ว่างจากการทำนา งานรั้งแรกจะเริ่มที่วัดป่าโมก พวกเพลงเรือจะไปตามแม่น้ำลำประคอง ผ่านบ้านสาย พายทอง
 
ออกป่าโมก เมื่องานที่วัดป่าโมกจบลงก็ไปต่อที่วัดไชโย วัดท่าต่อ และวัดสุธาดล เป็นวัดสุดท้ายในรอบปี ซึ่งงานวัดสุธาดลนี้จะเป็นวัดสรุปความสัมพันธ์ของหนุ่มสาวที่พบกันมา 4 วัด จะแต่งงานหรือแยกทาง ก้ที่วัดนี้ ฝ่ายพวกที่ชอบทางนักเลง เมื่อมองตาไม่กินเกลียวกันมา 3-4 งานแล้ว ก็มักจะมาแก้แค้นกันที่วัดสุธาดล ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยว่าในวันสุดท้ายของงานจะมีการชกต่อย ตีกันเกือบทุกปี
 
ซึ่งวัดอื่นไม่ค่อยจะมีในงานนมัสการประจำปีของวัดสุธาดลนี้ นอกจากจะมาเที่ยวงานแล้วบรรดาผู้ที่ไปทำมาหากินที่อื่นก็มักจะกลับมาเยี่ยมเยียนบ้าเก่า หรือเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง อีกด้วย ปัจจุบัน เนื่องจากมีการบันเทิงอย่างอื่นเข้ามาแทนที่ การเที่ยวงานวัดอย่างนี้ จึงขาดความตื่นเต้นไป งานวัดจึงมีความสำคัญลดน้อยลงไปทุกที
 
วัตถุมงคล แต่เดิมไม่เคยพบว่าที่นี่ทำวัตถุมงคลอะไรไว้ จงถึงสมัยอาจารย์ เชย เป็นเจ้าอาวาส ในคราววางศิลาฤกษ์วิหารหลวงพ่อทอง ที่สร้างใหม่ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้อาราธนาเกจิอาจารย์มาปลุกเสกเหรียญที่ละลึกเมื่อปี พ.ศ. 2522 และอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชมาทรงวางศิลาฤกษ์ คือ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาสมหาเถระ ลักษณะเหรียญด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อทอง ด้านหลังเป็นรูปอาจารย์เชย เจ้าอาวาส
แผนที่ วัดสุธาดล แผนที่วัดสุธาดล
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสุธาดล
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(216)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองอ่างทอง(40)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชโย(26)

https://www.lovethailand.org/อ.ป่าโมก(23)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธิ์ทอง(43)

https://www.lovethailand.org/อ.แสวงหา(21)

https://www.lovethailand.org/อ.วิเศษชัยชาญ(53)

https://www.lovethailand.org/อ.สามโก้(10)