วัดราชคาม

วัดราชคาม

วัดราชคาม

ประชากร จำนวน: 935 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดราชคาม นับว่าเป็นวัดเก่าแก่ วัดหนึ่งของจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. 2409 ตามข้อมูลอ้างอิง ได้กล่าวว่าพื้นที่ตั้งวัดราชคามในปัจจุบันนั้น
 
เดิมเป็นจวนที่อยู่และที่ว่าความของพระยาราชเดชะ ในปี พ.ศ. 2409 (ตรงกับปีขาล อัฐศก จ.ศ. 1228 ร.ศ. 85) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่พระสมุหกลาโหม เป็นผู้อำนวยการขุดคลองดำเนินสะดวก
 
และได้มีบัญชาให้พระยาราชเดชะ ไปช่วยทำการขุดคลองดำเนินสะดวก จึงได้มอบจวนเก่า (ทั้งบ้านและที่ดิน) ถวายให้เป็นที่สร้างวัด ในขั้นแรกใช้ชื่อเดิมว่า "วัดราชประดิษฐ์" ทั้งนี้ เมื่อ รศ. 128 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 
ได้เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ ทรงพบและทรงตัดพ้อว่าชื่อพ้องกับวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ในเมืองหลวง ทรงทราบว่าเดิมเป็นบ้านของพระยาราชเดชะ จึงประทานเปลี่ยนให้ว่า "วัดราชคาม" (ราชคาม - บ้านของพระยาราช) ซึ่งได้ปรากฏมาถึงทุกวันนี้
 
อุโบสถแบบทรงไทย 2 ชั้น ผนังก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องเกร็ดปลา หน้าบรรณติดลวดลายไทย ลงลักปิดทอง ติดกระจกสี พื้นหินอ่อน เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2525 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2533
 
วิหารพระครูชุ่ม ลักษณะทรงไทย 2 ชั้น ลงลักปิดทอง ปิดกระจกสีหน้าบรรณติดลวดลายไทย หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ปัจจุบันใช้ ประดิษฐาน หลวงพ่ออู่ทอง และรูปหล่อเหมือน พระครูชุ่ม พุทฺธสโร อดีตเจ้าอาวาส
 
นามเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัด หลวงปู่โป้ย ปี พ.ศ. ไม่ปรากฏ หลวงปู่โต๊ะ ปี พ.ศ. ไม่ปรากฏ พระอธิการพู่ ปี พ.ศ. ไม่ปรากฏ พระครูชุ่ม พุทฺธสโร (เจ้าคณะหมวด) ปี พ.ศ. 2467 - 2497 พระครูกัลยาณวัตรวิบูลย์ (ป้อม กลฺยาโณ) พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2555 พระวรวุฒิ ถิรจิตฺโต รักษาการเจ้าอาวาส พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556 พระอธิการจิตตวี ธีรปญฺโญ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน พ.ศ. 2556 - ถึงปัจจุบัน
แผนที่ วัดราชคาม แผนที่วัดราชคาม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดราชคาม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)