วัดไทรอารีรักษ์

วัดไทรอารีรักษ์

วัดไทรอารีรักษ์

ประชากร จำนวน: 1524 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดไทรอารีย์รักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ - ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา
 
วัดไทรอารีย์รักษ์ สร้างเมื่อก่อน พ.ศ. 2353 ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2353 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2360 ประวัติความเป็นมาของวัดเกริ่นกล่าวเรื่องราวความเป็นมาของวัด คือ
 
ยุคสมัยก่อน 200 ปี ก่อน ที่ตั้งวัดเป็นป่าทึบอุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่มากมาย เช่น ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้ยาง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีสัตว์ป่าชุกชุม เพียงแค่ข้ามแม่น้ำแม่กลอง ไปฝั่งตรงข้ามก็พบ เก้ง กวาง ลิงชะนีแล้ว หลักฐานที่เหลือในปัจจุบันที่จะนำมาเป็นข้อสันนิษฐานและหลักยืนยันได้ก็คือ ต้นยางขนาดใหญ่ที่สมัยก่อนเขาไม่นิยมใช้ เราจะสังเกตได้จากการที่ไปตามวัดสองฝั่งลุ่มแม่น้ำแม่กลอง
 
จะเห็นเกือบทุกวัดยกเว้นวัดที่โค่นมาทำประโยชน์หมดแล้ว ยกเว้นบางวัดยังมีให้เห็นประวัติศาสตร์ กล่าวว่า ในสมัยรัชกาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ชาวมอญได้อพยพหนีภัยพม่าเข้ามาสมทบมากขึ้นอีกทำให้เกิดความเป็นอยู่ลำบากอัตคัดที่ทำกิน ได้พากันอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารจึงทรงโปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอไปรับและทรงพระราชทานตราภูมิคุ้มห้าม (เพราะมอญช่วยรบมาตลอด)
 
อพยพลงมาเลือกที่ทำกินในจังหวัดราชบุรี ตามริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ทั้งสองฝากแม่น้ำ ตามอัธยาศัย เดิมมีลาวอยู่แต่เมื่อเห็นตราภูมิคุ้มห้ามของหลวงให้เลือกที่ทำกินเอง จึงต้องอพยพไปทิศตะวันตก และตะวันออก ฉะนั้นผู้ที่มีเชื่อสายมอญ จึงมาตั้งถิ่นฐานบ่นเรือน ตั้งแต่เมืองกาญจนบุรี ถึงราชบุรี รวมทั้งในเขตโพธาราม จนถึงปัจจุบัน จะสังเกตได้ว่ามอญจะอยู่ในแถบใด
 
จะต้องอยู่ริมน้ำเป็นหกลัก นี่เป็นวิถีชีวิตของชาวมอญ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เมื่อชื่อเภี้ยซาย(ภาษามอญ) แปลว่า วัดผึ้ง เภี้ย แปลว่า วัด ซาย แปลว่า ผึ้ง ซึ่งบริเวณเนื้อที่ก่อนที่จะเป็นวัด เป็นป่าที่ผึ้งอาศัยชุกชุมมาก เมื่อผึ้งลดจำนวนลงมาก ประกอบกับมอญก็เป็นชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาเช่นกัน เมื่อตั้งชุมชนขึ้นที่บริเวณแถบลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วได้สร้างวัดไว้ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองทั้งสองฝั่ง
 
ส่วนหนึ่งได้เลือกบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของวัดไทรอารีรักษ์ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของชุมชน และได้มีการสร้างวัดขึ้น โดยมอญเรียกตามภาษาของตนเองว่าเภี้ยซายแต่คนไทย จีน ลาว ฟังคำว่าเภี้ยซาย เป็นวัดไทร จึงใช้เป็นคำสื่อถึงผึ้งของมอญ
 
ฉะนั้นวัดผึ้งจึงกลายเป็นวัดไทรโดยปริยาย เพราะ 3 เชื้อชาติเรียกเหมือนกัน เช่นเดียวกับคนไทยเชื้อสายจีนเรียกโพธารามว่า พ่อไจ่ล้ำ แต่มอญเรียกโพธาราม ว่า โพหะราม วัฒนธรรมประเพณี ส่วนมากที่ปฏิบัติกันอยู่นั้น จะเป็นแนวรามัญเสียมากกว่า พิธีกรรมแบบไทย,จีน,ลาว(ยวน-กระเหรี่ยง)
 
รายนามเจ้าอาวาส รูปที่ 1 อาจารย์แจว ก่อนปี พ.ศ.2460 รูปที่ 2 อาจารย์มณี ตั้งแต่ พ.ศ.2460 - 2480 รูปที่ 3 อาจารย์บัวลอย ตั้งแต่ พ.ศ.2480 - 2489 รูปที่ 4 หลวงปู่ทองสุข ตั้งแต่ พ.ศ.2495 - 2496 รูปที่ 5 พระครูไกรสรวรคุณ ตั้งแต่ พ.ศ.2497 - ถึงปัจจุบัน
เว็ปไซต์ เว็ปไซต์: www.watsaiarirak.com
แผนที่ วัดไทรอารีรักษ์ แผนที่วัดไทรอารีรักษ์
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดไทรอารีรักษ์
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)