วัดดีบอน

วัดดีบอน

วัดดีบอน

ประชากร จำนวน: 746 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดีบอน ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 18 ไร่ - งาน 50 ตารางวา
 
วัดดีบอน สร้างเมื่อก่อน พ.ศ. 2384 ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2384 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ วันที่ 24 มาคม พ.ศ.2512 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ได้มีบุคคลหนึ่งเรียกกันว่า อาจารย์แจ้ง ได้พากันเดินทางร่วมขบวนมาพร้อมกับพี่น้องญาติโยม มาพำนักอยู่ ณ ที่ตั้งของหมู่บ้านนี้
 
เพราะว่าทำเลดีเหมาะสมกับการเพาะปลูก จึงตั้งหลักฐานอยู่อยู่ ณ ที่นี้ ในบริเวณนี้เองมีบอน ชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติสามารถกินดิบ ๆ ได้โดยไม่ต้องแกง และไม่เกิดอาการคันเหมือนกับบอนทั่ว ๆไป จึงพากันเรียกชื่อแหล่งนี้ว่า บอนดี และเพี้ยนเป็น ดีบวร และดีบอน ในที่สุด พร้อมกับร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัดขึ้น โดยเรียกกันว่า วัดดีบอน
 
ในวัดนี้ ปัจจุบันได้พระพุทธรูปศิลาแลง เศียรพระพุทธรูป และพบซากอิฐเก่า ๆ ก้อนใหญ่กว่าอิฐทั่ว ๆไป เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยา นอกจากนั้นก็พบซากสิ่งปลักหักพังอันเป็นของโบราณกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป
 
การบริหารการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระอาจารย์แจ้ง รูปที่ 2 พระครูวินัยธร กล่อม ธมฺมโชติ รูปที่ 3 พระอธิการต่วน รูปที่ 4 พระอธิการยงค์ รูปที่ 5 พระอธิการบุญมา รูปที่ 6 พระอาจารย์สุรพลรูปที่ 7 พระครูเอกชัย อตฺโฑ พ.ศ.2508-2517 รูปที่ 8 พระครูพิพิธธรรมาภิรัตน์ (สุนทร ปุญญกาโม) พ.ศ.2518 –2550 รูปที่ 9 พระครูสมุห์วิรัช วิรโช พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน
แผนที่ วัดดีบอน แผนที่วัดดีบอน
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดดีบอน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)