วัดดอนกระเบื้อง

วัดดอนกระเบื้อง

วัดดอนกระเบื้อง

ประชากร จำนวน: 1013 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอนกระเบื้อง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดอนกระเบื้อง หมู่ที่ 4 ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พื้นที่ของตำบลนี้เป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตรอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ที่อยู่ในที่เจริญแล้ว
 
จึงอพยพมาเพื่อแสวงหาที่ทำมาหากิน เช่น มาจากบ้านคงคา บ้านหม้อ บุคคลเหล่านี้ ส่วนใหญ่ เป็นมอญ ไทยจีน เมื่อมาอยู่กันมากขึ้น บุคคลที่อพยพมาส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีวัดสำหรับตักบาตรทำบุญ ในตำบลนี้ มีวัดอยู่เพียงวัดเดียวในขณะนั้น คือ วัดดอนกระเบื้อง
 
การก่อเกิด-กำเนิดวัดดอนกระเบื้อง หัวหน้ามอญผู้หนึ่งมีนามว่า”พระยานิโครธาราม”ได้กราบทูลเรื่องการสร้างวัดต่อเจ้าคณะหนใหญ่ แห่งวัดคงคาคามเพื่อเสริมศรัทธาของบรรดาชนชาวมอญที่มีจำนวนมาก จึงกราบทูลขออนุญาตจากเจ้าคณะใหญ่ ของวัดคงคาคาม เพื่อจุดประสงค์ก่อสร้างวัดขึ้นอีกแห่งหนึ่งพระยานิโครธารามได้ปรึกษากับหัวหน้ามอญทั้งหลายจนเป็นที่ตกลงกันสร้างวัดขึ้นแน่นอนแล้ว
 
วัดนี้มีนามว่า “วัดดอนกระเบื้อง” ชาวมอญเรียกว่า”เภียเดิงเริด) พระภิกษุสงฆ์ที่มาเป็นเจ้าอาวาสของวัดดอนกระเบื้องคือ พระครู เลี้ยงช้าง, เพราะท่านชอบเลี้ยงช้าง(เภียเดิงเริด แปลว่า วัดที่มีดงลานมาก
 
สัญลักษณ์-ของวัดดอนกระเบื้อง คนโบราณรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย ท่านเล่าให้ฟังว่าวัดดอนกระเบื้องนี้ เมื่อปลูกสร้างศาลาการเปรียญมีกระเบื้องที่แตกหักจมอยู่ใต้ดินเป็นจำนวนมาก กระเบื้องนี้มีลักษณะเป็นดินเผาแบบโบราณ ซึ่งชาวมอญที่อพยพมามีอาชีพทางหัตถกรรม คือปั้นหม้อปั้นไห และทำกระเบื้องกันเป็นอาชีพ หลักฐานพอเชื่อได้ว่า ดินที่ขุดมาปั้นหม้อ ไห
 
และกระเบื้องนี้ขุดมาจากดินที่อยู่ในหนองน้ำลึกซึ่งมีชื่อในปัจจุบันว่า “หนองหูช้าง”ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดดอนกระเบื้อง ประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ ชาวมอญที่อพยพมาก่อนนั้นได้ใช้กระเบื้องดินเผาเหล่านี้ใช้มุงหลังคาศาลาการเปรียญ
 
วัดดอนกระเบื้องและมุงกุฏิด้วยกระเบื้องแต่ละแผ่นนี้มีอักษรภาษามอญจารึกไว้ว่า “เภียเดิงเริด”ดังเห็นเป็นประจักษ์พยานชัดว่า เมื่อ พ.ศ. 2436 ทางวัดได้รื้อกระเบื้องเก่าของศาลาการเปรียญออกก็ยังเห็นว่ามีอักษรภาษามอญจารึกอยู่ที่แผ่นกระเบื้องชัดเจน(พ.ศ. 2496 บูรณะครั้งแรกตั้งแต่เริ่มสร้างมา)
 
การก่อสร้างอุโบสถ์ จำเดิมนับแต่การก่อสร้างวัดดอนกระเบื้อง แล้วเสร็จเป็นต้นมา มีเจ้าอาวาสปกครองวัดต่อมาอีกหลายองค์ ประชาชนชาวมอญดอนกระเบื้องก็อยู่กันมาอย่างสงบสุข มีวัดเป็นที่บำเพ็ญกุศลและเป็นที่พึ่งทางใจตลอดมา เจ้าอาวาสแต่ละองค์เอาใจใส่บำรุงปฏิสังขรณ์วัดและสร้างเสนาสนะให้พอแก่การจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์
 
จนกระทั่งมาถึงรัสมัยของรัชกาลที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ ขณะนั้นพระอธิการทอ ทำหนังสือขอพระราชทานบรมราชานุญาตจากพระเจ้าแผ่นดินสร้างโบสถ์ 1 หลังโดยมอบให้พระยานิโครธาภิโยค ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการเมือง(เจ้าเมือง) ไทรโยคอยู่ให้นำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานวิสุง คามสีมา (เขตเป็นที่พระราชทานแก่งสงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถ) พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต “วิสุง คามสีมาของวัดดอนกระเบื้อง
แผนที่ วัดดอนกระเบื้อง แผนที่วัดดอนกระเบื้อง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดดอนกระเบื้อง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)