วัดบ้านหม้อ

วัดบ้านหม้อ

วัดบ้านหม้อ

ประชากร จำนวน: 1648 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านหม้อ ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 29 ไร่ - งาน 46 ตารางวา
 
วัดบ้านหม้อ สร้างเมื่อก่อน พ.ศ. 2338 ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2338 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2517 ประวัติความเป็นมาของวัดเกริ่นกล่าวเรื่องราวความเป็นมาของวัด คือ
 
วัดบ้านหม้อ เป็นวัดเก่าวัดหนึ่ง สร้างในสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.3) ตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำแม่กลอง ระหว่างอำเภอบ้านโป่งกับอำเภอโพธาราม ต่อกัน อยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำแม่กลอง ที่ไหลลงสู่ตัวจังหวัดราชบุรี วัดนี้ ขณะนี้อยู่ในหมู่ที่ 6 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 
ชาวบ้านหม้อสืบเชื้อสายมาจากชาวรามัญทั้งสิ้น ตามคำบอกเล่า สืบเนื่องกันมาถึงปัจจุบันว่า สืบเชื้อสายมาจากนายควาญช้าง หรือเจ้าพระยาควาญช้าง (สมัยกรุงศรีอยุธยา) คือเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้ว บรรดาครอบครัวนายควาญช้าง ได้อพยพมาอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ ส่วนใหญ่ทำไร่ทำนาและเครื่องดินเผาเป็นอาชีพ
 
ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ร.3 ) ชาวรามัญดังกล่าว ได้อพยพลงสู่เขตจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสงคราม และเพชรบุรี เฉพาะตระกูลเจ้าพระยาควาญช้างซึ่งมีประมาณ 20 หลังคาเรือน ได้ไปตั้งหลักแหล่งเหนือฝั่งคลองตาคต ติดกับชายฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ระยะแรก ๆ ต่างก็จับจองทิ่ดิน ทำนา ทำสวน
 
และขุดดินแถบชายฝั่งแม่น้ำทำเครื่องปั้นดินเผา อาทิ หม้อทะนน ( สำหรับใส่น้ำตาล ) หม้อหุงข้าว ครกน้ำพริก เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ประชาชนในหมู่บ้านอื่น ๆ เห็นว่าประชากรในหมู่บ้านนี้ ส่วนใหญ่ปั้นหม้อเป็นอาชีพ จึงขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า “หมู่บ้านหม้อ”
 
รายนามเจ้าอาวาส รูปที่ 1 หลวงปู่ใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า เลี๊ยะจุ๊จั๊ด ( เป็นภาษารามัญ ) รูปที่ 2 หลวงปู่แดง รูปที่ 3 หลวงพ่อมหาไปล่ อคฺคทีโป
 
รูปที่ 4 หลวงพ่อพระครูเบีย ญาณรํสิ รูปที่ 5 พระอาจารย์พระครูพิศาลถาวรกิจ อ่อน ถาวริโก รูปที่ 6 พระครูสังฆ์รักษ์ผ่อง สมฺมธโร รูปที่ 7 พระครูสุภัทรากร ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ถึง ปัจจุบัน
แผนที่ วัดบ้านหม้อ แผนที่วัดบ้านหม้อ
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดบ้านหม้อ
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)