วัดวิมลมรรคาราม

วัดวิมลมรรคาราม

วัดวิมลมรรคาราม

ประชากร จำนวน: 1089 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดวิมลมรรคาราม ตั้งอยู่บ้านบ่อกระดาน ถนนท้าวอู่ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 6 ไร 2 งาน 30 รารางวา อาณาเขต ทิศเหนือจดที่ดินเอกชน ทิดใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจดทางสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 14 ไร่ 02 รารางวา
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญ กว้าง 8 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2504 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2504 ศาลาอเนกประสงค์กว้าง 6 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 2 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มี หอระฆัง 1 หลัง ฌาปนสถาน 1 หลัง ปูชนียวัตถุมีพระประธานประจำอุโบสถ 1 องค์ พร้อมพระอัครสาวก อุโบสถไม้สัก 1 หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2466
 
ซึ่งเป็นอุโบสถที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลังและเป็นอุโบสถ มหาอุตกล่าวคือ มีประตูด้านหน้าเพียงด้านเดียว รูปแบบการก่อสร้างแม้ว่าจะมีการบูรณะยกพื้นสูง แต่ความเป็นเอกลักษณ์ของอุโบสถที่สร้างด้วยไม้ลักษณะคล้ายบ้านทรงไทย ยกพื้นสูง
 
ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานภายในอุโบสถไม้ 2 องค์ พร้อมด้วย พระโมคคัลลา พระสารีบุตร แต่จากประวัติไม่ทราบแน่ชัดว่ามีการสร้างขึ้นในสมัยใด แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หรือรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 
วัดวิมลมรรคาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2367 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2511 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าทีทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระครูรัตนาสังกร รูปที่ 2 พระครูสังวรศีลธรรม รูปที่ 3 พระวันชัย สุขกาโม พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน
แผนที่ วัดวิมลมรรคาราม แผนที่วัดวิมลมรรคาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดวิมลมรรคาราม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)