วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์

วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์

วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์

ประชากร จำนวน: 819 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 180 บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 26 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา น.ส.3 เลขที่ 1571 และ 1572
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาทรงไทย มีกำแพงแก้ว ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอาคารไม้ทรงไทย
 
หอสวดมนต์ กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน 7 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง และตึก 4 หลัง ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 20 เมตร ยาว 90 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีต ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ แบบสุโขทัย 1 องค์ พร้อมพระอัครสาวก และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม 1 องค์
 
วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ ตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2500 เดิมชื่อวัด พระเกตุกายาราม เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา จนได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2501
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระครูสังฆรักษ์สุดใจ ปญญาสิริ พ.ศ. 2490 –2516 รูปที่ 2 พระครูสุทธิกัลยาณวัตร พ.ศ. 2516 –2538 รูปที่ 3 พระครูปลัดประเสริฐ กุสโล พ.ศ. 2538 –2543 พระอธิการวิสิทธิ์ อุฎฐษยี พ.ศ. 2543 –ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2500 และเข้าร่วมโครงการลานบุญลานปัญญา
แผนที่ วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ แผนที่วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 2 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)