วัดสอนประดิษฐ์วราราม

วัดสอนประดิษฐ์วราราม

วัดสอนประดิษฐ์วราราม

ประชากร จำนวน: 1783 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสอนประดิษฐ์วราราม ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 3ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมชื่อ วัดเม็ง เนื่องจากมีลำคลองหน้าวัดชื่อคลองเม็ง ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดเม็งตลอดมา จนถึงปี พ.ศ. 2481 สมัยพระอธิการสอนเป็นเจ้าอาวาส จึงขอเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น “วัดสอนประดิษฐ์วราราม”
 
ตามหลักฐานไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้าง มีเพียงชาวบ้านในตำบลและตำบลใกล้เคียงร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้น ในระยะแรกมีฐานะเป็นเพียงสำนักสงฆ์ ต่อมาได้รับการพัฒนาจนเจริญรุ่งเรือง จนได้รับการยกฐานะเป็นวัดราษฎร์ มีการบูรณปฏิสังขรณ์ตลอดมา จนได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อ ปี พ.ศ. 2322 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2482
 
อาคารเสนาสนะสำคัญภายในวัดประกอบด้วย หอฉัน หอกลอง หอระฆัง ศาลาการเปรียญ วิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญของวัด
 
ปูชนียวัตถุมี พระประธานประจำอุโบสถ 1 องค์ พร้อมพระอัครสาวก พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร 1 องค์ หล่อด้วยทองเหลือง ลายดอกพิกุล ปัจจุบันมีพระครูสาทรสุตกิจ เป็นเจ้าอาวาส ปกครองดูแลคณะสงฆ์ และดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุ และบูรณปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะต่าง ๆ ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
แผนที่ วัดสอนประดิษฐ์วราราม แผนที่วัดสอนประดิษฐ์วราราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสอนประดิษฐ์วรารามวัดเม็ง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)