วัดหนองโกเจริญธรรม

วัดหนองโกเจริญธรรม

วัดหนองโกเจริญธรรม

ประชากร จำนวน: 1140 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวราชบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองจอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี แต่เดิมอยู่ในเขตปกครองของหมู่ 3 บ้านช่องลาภ ตำบลหนองพันจันทร์ โดยแยกออกมาเป็นหมู่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2525
 
เนื่องจากหมู่บ้านนี้ มีหนองน้ำที่คนโบราณใช้สำหรับอุปโภค บริโภค มีสัตว์ป่า เช่น ช้าง วัว กระทิง กวาง มาอาศัยหนองน้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัย มีตาเจริญ กับตาใส ซึ่งเป็นคนไทยเข้ามาอยู่อาศัยเป็นครอบครัวแรก
 
และมีต้นตะโกอยู่บริเวณหนองน้ำแห่งนี้ เมื่อมีการตั้งเป็นหมู่บ้านจึงใช้ขื่อว่า หนองโก สภาพหมู่บ้านเป็นพื้นที่ราบสูง และเป็นถนนลูกรัง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำไร่สับปะรด และรับจ้าง มีจำนวนครัวเรือน 115 ครัวเรือน ประชากร 380 คน
 
หมู่บ้านนี้มีวัด 1 แห่ง คือ วัดหนองโกเจริญธรรม วัดนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านหนองโก และมีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของชาวบ้าน เช่น ประเพณีงานเทศกาลสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา งานสงกรานต์ งานลอยกระทง ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายประกิต พุ่มพวง
แผนที่ วัดหนองโกเจริญธรรม แผนที่วัดหนองโกเจริญธรรม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดหนองโกเจริญธรรม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(398)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองราชบุรี(93)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมบึง(35)

https://www.lovethailand.org/อ.สวนผึ้ง(18)

https://www.lovethailand.org/อ.ดำเนินสะดวก(26)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านโป่ง(55)

https://www.lovethailand.org/อ.บางแพ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.โพธาราม(67)

https://www.lovethailand.org/อ.ปากท่อ(50)

https://www.lovethailand.org/อ.วัดเพลง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านคา(19)