ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน

ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน

ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน

ประชากร จำนวน: 3593 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน หมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ ก่อเกิดจากศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนคนพอเพียงบ้านสายเพชร ที่ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตกิน-อยู่ตาม อัธภาพ มีความเอื้ออารีต่อกัน และต้องการเผยแพร่แนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกฝน
 
และนำไปปฏิบัติสืบทอดขยายผลอย่างยั่งยืน จึงเริ่ม เผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทำเป็นแหล่งเรียนรู้ตัวอย่าง นำมาปรับใช้ในชุมชนอาทิ เช่น การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ การเลี้ยงหมูหลุม เตาถ่านน้ำส้มควันไม้ ฯลฯ
 
ทั้งนี้เน้นหลักการพึ่งตนเอง เพื่อความ พออยู่ พอใช้ และพอกิน อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินตามพ่อ ด้วยหลักการพอเพียง และรับฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดำเนินงานชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป โดยปีละประมาณ 4-6 รุ่น ๆ ละ 50 คน ในการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมต้องพักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้วย (ประมาณรุ่นละ 3 คืน หรือตามระยะเวลาในช่วงการฝึกอบรม)
 
ปัจจุบันบ้านสายเพชรได้กำหนดฐานเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติและนำไปใช้ จำนวน 8 ฐาน ดังนี้ 1. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อพัฒนาอาชีพ โดย นางพิน กันเกตุ 2. ฐานเรียนรู้อุตสาหกรรมโคนมในครัวเรือน โดย นายณัฐพล แก้วแดง ซึ่งปัจจุบัน ฐานเรียนรู้ฐานนี้ หันมาทำแก๊สจากมูลสัตว์ใช้เองภายในครัวเรือน โดยใช้สำหรับก๊าซหุงต้ม และเป็นไฟส่องสว่าง
 
3. ฐานเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม โดย นายมนู อยู่ยงค์ 4. ฐานเรียนรู้การแปรรูปสับปะรดสี่รด โดย นางชูชีพ อยู่ยงค์ 5. ฐานเรียนรู้คนเอาถ่าน งานพันมือ (พันลวดเป็นรูปสัตว์สำหรับปลูกต้นไม้, เผาถ่านและทำน้ำส้มควันไม้) โดย นายจง นิืยมพลอย 6. ฐานเรียนรู้พลิกฟื้นปฐพี คืนชีวิตให้แผ่นดิน (ทำปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยน้ำชีวภาพ, น้ำหมักไล่แมลง) โดย นายสมคิด ลักยิ้ม 7. ฐานเรียนรู้การปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ โดย นายเอี่ยม แสนสบาย 8. ฐานเรียนรู้ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย นายจรูญ นันทเกษตร
 
การเดินทาง โดยรถยนต์จาก ถนนเพชรเกษม บริเวณหลัก กม. ที่ 403 เลี้ยว ซ้ายเข้าถึงบริเวณเชิงเขาซึ้งเป็นพื้นที่ราบระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางสลับกับถนนลูกรัง สามารถเดินทางได้ตลอดปี สอบถามข้อมูลได้ที่ นายทนงศักดิ์ ประกอบปราณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 บ้านสายเพชร โทร.086-1784749
วิถีชีวิต หมวดหมู่: วิถีชีวิต
คำค้น คำค้น: ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 สัปดาห์ที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(3)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(1)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา(1)

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(19/192)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(8)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(2)

ตลาดน้ำ ตลาดน้ำ(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(6)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(7)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(6)

น้ำตก น้ำตก(11)

ถ้ำ ถ้ำ(14)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(20)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(5)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(3)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(1)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(2)

สวนน้ำ สวนน้ำ(2)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)

ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน ช้อปปิ้ง และตลาดกลางคืน(5)