วัดบ่อฝ้าย

วัดบ่อฝ้าย

วัดบ่อฝ้าย

ประชากร จำนวน: 1112 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ่อฝ้าย ตั้งอยู่เลขที่ 118 บ้านบ่อฝ้าย ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 34 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 32 มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 74 ไร่
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2502 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7 เมตร ยาว 22 เมตร, ศาลาการเปรีญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 17 เมตร ยาว 25 เมตร มีภาพพุทธประวัติ สร้างโดยตระกูลดิษยศริน,หอสวดมนต์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2506 เป็นอาคารไม้ กว้าง 23 เมตร ยาว 26.50 เมตร,กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง ประกอบด้วยเป็นอาคารไม้ จำนวน 3 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ จำนวน 3 หลัง
 
และคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 หลัง,วิหาร สร้างเมื่่อ พ.ศ. 2542 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร,ศาลาเอนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น กว้าง 17 เมตร ยาว 25 เมตร,ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก นอกจากนี้มีวิหารบรรจุอัฏฐิ และรูปหล่อพระครูสุกิจประชานาถ อดีตเจ้าอาวาส หอฉัน จำนวน 1 หลัง โรงครัว จำนวน 1 หลัง หอสมุดและพิพิธภัณฑ์วัดบ่อฝ้าย จำนวน 1 หลัง
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถแบบชินราช จำนวน 1 องค์ พร้อมพระอัครสาวก ผู้สร้างพระประธาน คือ นายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล สร้างเมื่อ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดยอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จมาทรงเจิมพระพักตร์พระประธาน ส่วนพระอัครสาวก สร้างโดย นายสมพงษ์ - นางพรเพ็ญ บุญญวนิช
 
วัดบ่อฝ้าย ตั้งเมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2502 เริ่มแรกได้ก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ เมื่อปี พ.ศ. 2492 ผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 6 ไร่ ให้สร้างสำนักสงฆ์ คือ นายชุ่ม - นางยิ้มและบุตร ธิดา พระสมุห์ชุ่ม พระน้อยและพระภิกษุอีก จำนวน 7 รูป ได้ร่วมเดินธุดงค์มายังบ้านบ่อฝ้าย ราษฎรบ้านบ่อฝ้ายได้ร่วมกันสร้างศาลาไม้ไผ่และกระท่อมเพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราว ในปี พ.ศ. 2494 ต่อมาราษฎรบ้านบางกอกน้อย ธนบุรี ได้นำกฐินมาทอดและถวายพระพุทธรูปประจำสำนักสงฆ์ นายชุ่มและนางบุญ ได้บริจาคเงิน จำนวน 1,000 บาท
 
สร้างศาลาการเปรียญ โดยร่วมกับราษฎรบ้านบ่อฝ้ายร่วมกันบริจาคสมทบก่อสร้างเสนาสนะ ต่อมา ปี พ.ศ. 2500 ได้มีผู้บริจาคที่ดินเพิ่มเติม คือ นางมล ศรีงาม นายห้อย - นางวันดี วันเต็ม นายฟุ้ง - นางอ่อน ดวงแข ในปี พ.ศ. 2502 พระสันติ สํวโร ได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถ โดยได้รับความอุปถัมภ์ จากนางชุมศรี สุดประดิษฐ์ ได้บริจาคทรัพย์ จำนวน 20,000 บาท และมีผู้บริจาคสมทบ โดยการทอดกฐินเพื่อสร้างอุโบสถ คือ นายฟุ้ง ดวงแข นายสำราญ นายอารีย์ รอดหิรัญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2510 เขตวิสุงคามสีกว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร
 
การบริหารและการปกครอง/การดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส รูปที่ 1 พระสุชิน ชินวํโส พ.ศ. 2502 - 2505,รูปที่ 2 พระครูประกาศขันติคุณ พ.ศ. 2505 - 2506, รูปที่ 3 พระครูสุกิจประชานาถ พ.ศ. 2517 - 2541,รูปที่ 4 พระมหาจาง สุทฺธสีโล พ.ศ. 2542 - รูปที่ 4 พระอธิการชาติ ปภาโส รูปปัจจุบัน การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2494และโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2502
แผนที่ วัดบ่อฝ้าย แผนที่วัดบ่อฝ้าย
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดบ่อฝ้าย
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(192)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์(29)

https://www.lovethailand.org/อ.กุยบุรี(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ทับสะแก(29)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพาน(37)

https://www.lovethailand.org/อ.บางสะพานน้อย(14)

https://www.lovethailand.org/อ.ปราณบุรี(17)

https://www.lovethailand.org/อ.หัวหิน(36)

https://www.lovethailand.org/อ.สามร้อยยอด(14)