วัดอัมพวันปิยาราม

วัดอัมพวันปิยาราม

วัดอัมพวันปิยาราม

ประชากร จำนวน: 1500 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอัมพวันปิยาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.2484 ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่า ใครเป็นผู้สร้างและสร้างตั้งแต่เมื่อใดจากคำบอกเล่าสืบต่อกันมาสรุปได้ว่า เดิมชื่อวัด “อัมพวัน” ตามลักษณะพื้นที่ที่ตั้งวัดคือ อุดมสมบูรณ์ได้ด้วยป่า เนื่องจากอยู่ติดริมแม่น้ำเพชรบุรี มีต้นไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะต้นมะม่วงมีเป็นจำนวนมาก ค่อนข้างรกชัฏ แต่เงียบสงบร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
 
ในปี พ.ศ.2518 พระประทีป ปุญญาทีโป ได้ทำการบูรณะปฎิสังขรณ์อาคารเสนาสนะต่าง ๆ สร้างอุโบสถหลังใหม่ครอบหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรมมาก
 
และดำเนินการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาและเพิ่มคำสร้อยต่อท้ายชื่อวัด เป็น อัมพวันปิยาราม แปลว่า อารามอันเป็นที่รักนามว่าอัมพวัน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2523 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 15 เมตร ยาว 40 เมตร
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระช่วง โชติรโส รูปที่ 2 พระหวัง รูปที่ 3 พระอธิการเมี้ยน รูปที่ 4 พระครูปิยวัชราภรณ์ พ.ศ.2518 – ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2518 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2538 โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา
แผนที่ วัดอัมพวันปิยาราม แผนที่วัดอัมพวันปิยาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดอัมพวันปิยารามวัดอัมพวัน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)