วัดอรัญญาราม (วัดมาบปลาเค้า)

วัดอรัญญาราม (วัดมาบปลาเค้า)

วัดอรัญญาราม (วัดมาบปลาเค้า)

ประชากร จำนวน: 1963 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอรัญญาราม ตั้งอยู่เลขที่ 38 ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิการ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 17 ไร่ 3 งาน 44 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือและทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ ทิศใต้และทิศตะวันตกจดทุ่งนา มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 4 แปลง เนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 4818 61o8 และ 5542 อาคารเสนาสนะ  
 
ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 7.25 เมตร ยาว 18 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลาการเปรียญกว้าง ­8 เมตร ยาว 16 เมตร สร้างเมื่อพ.ศ. 2499 เป็นอาคารไม้หอสวดมนต์ กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นอาคารไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 3 หลัง เป็นอาคารไม้ วิหารเป็นอาคารไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ.2498  
 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 2o เมตร ยาว 28 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533 เป็นอาคารไม้ศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มี ศาลาทรงไทย 5 หลัง ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปหินหยกขาว พระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสน อู่ทองและสุโขทัย พระบรมสารีริกธาตุ และมีพระธาตุของพระอรหันต์
 
วัดอรัญญาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2437 เดิมวัดชื่อ อรัญญาวาสและตั้งอยู่หมู่ที่ 2 แต่เนื่องจากที่ดินบริเวณวัดมีจำนวนจำกัดจึงย้ายวัดมาอยู่หมู่ที่ 3 ซึ่งมีเนื้อที่ถึง 17 ไร่เศษ โดยมีผู้ใหญ่ผัน นางเลื่อน หนูพลาย เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด  
 
ต่อมาในสมัยรัชการที่ 5 จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น อรัญญาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 25o3 (โบสถ์ปัจจุบัน) เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 25 เมตร ยาว 28 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ พระอธิการมุ่ย กฺลยาณสิริ ร่วมกับชาวบ้านขอพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2432 –2444
 
เจ้าอาวาสรูปที่ 1 พระอธิการเนตร อาภาธโร มาจากวัดใหญ่ พ.ศ. 2444 -2451 รูปที่ 2 พระอธิการกร ชินว์โส พ.ศ. 2451 –2456 รูปที่ 3 พระครูชัน ธมฺมโชโต  พ.ศ.2456 –2489 รูปที่ 4 พระอธิการผล สมาจาโร พ.ศ. 2489 –2499 รูปที่ 5 พระอธิการเทียบ สุขิโต พ.ศ. 2499 –252o  
 
รูปที่ 6 พระครูวัชรปาลวงศ์ พ.ศ. 252o–2544 รูปที่ 7 พระครูวินัยธรณรงค์ชัย เขมฺวีโร พ.ศ. 2544 –ปัจจุบันการศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 249o ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2541 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2539 โรงเรียนผู้ใหญ่วัด เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 254o โรงเรียนประถมศึกษาเนื้อที่ 7 ไร่
 
วัดอรัญญาราม (มาบปลาเค้า) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสสีมา สร้างเป็นพระอุโบสถหลังแรก วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2441 ปีจอ ร.ศ. 117 โดยมรพระอธิการมุย กลฺยาณสิริ (พระครูญาณสาคร) วัดใหญ่สุวรรณาราม ร่วมกับราษฎรดำเนินงาน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
แผนที่ วัดอรัญญาราม (วัดมาบปลาเค้า) แผนที่วัดอรัญญาราม (วัดมาบปลาเค้า)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดอรัญญาราม (วัดมาบปลาเค้า)วัดอรัญญาราม วัดมาบปลาเค้า
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)