วัดสวนสันติ (วัดบ้านบน)

วัดสวนสันติ (วัดบ้านบน)

วัดสวนสันติ (วัดบ้านบน)

ประชากร จำนวน: 1601 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสวนสันติ (วัดบ้านบน) สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 11 ไร่ อาณาเขตทิศใต้จดเขตทางหลวง ทิศตะวันตกจดเขตไฟฟ้า ทิศเหนือและทิศตะวันออกจดที่ดินเอกชน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 9 เมตร ยาว 1 เมตร หอสวดมนต์กว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2530 เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ กุฏิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง วิหาร เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
 
นอกจากนี้มี ศาลาพักร้อน กุฏิอุบาสิกา ห้องสุขา หอระฆัง เมรุ ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ มีพระนามว่า พระพุทธมงคลสันติวัน อายุประมาณ 100 กว่าปี เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดเวฬุวนาราม ด้วยความศรัทธาพุทธศาสนิกชน จึงช่วยกันอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้จนถึงปัจจุบัน
 
วัดสวนสันติ (วัดบ้านบน) ตั้งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2529 สถานที่ตั้งวัดในปัจจุบัน เดิมเป็นที่ว่างเปล่า อยู่ห่างจากหมู่บ้านทับคางประมาณ 1,ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2504 การบริหาร เมตร ชาวบ้านใช้เป็นที่ฌาปนกิจ เป็นสถานที่สงบปราศจากผู้คนและสัตว์เลี้ยงรบกวน มักมีพระภิกษุ สามเณรธุดงค์ผ่านมาพักอาศัยเป็นประจำ
 
ต่อมาทางราชการกำหนดให้เป็นเขตสาธารณะและออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้แก่ราษฏร ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ชาวบ้านจึงบริจาคที่ดินจำนวน 7 ไร่ 2 งาน ให้เป็นที่พักอาศัยแก่พระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งบริจาคทรัพย์สร้างอาคารเสนาสนะต่าง ๆ มอบถวายหมู่สงฆ์ เนื่องจากที่ตั้งวัดเป็นสถานที่มีความร่มเย็น สงบ อยู่ใกล้ป่าช้า
 
ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดนี้ว่า สวนสันติ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระสำรอง สิริธมโม พ.ศ.2530 – 2540 รูปที่ 2 พระอธิการสรอย จนฺทโชโต พ.ศ.2540 – ปัจจุบัน การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2541
ข้อมูลจาก สำนักงานพระุพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
แผนที่ วัดสวนสันติ (วัดบ้านบน) แผนที่วัดสวนสันติ (วัดบ้านบน)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสวนสันติ (วัดบ้านบน)วัดสวนสันติ วัดบ้านบน
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(246)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเพชรบุรี(75)

https://www.lovethailand.org/อ.เขาย้อย(32)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองหญ้าปล้อง(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ชะอำ(23)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ายาง(31)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านลาด(36)

https://www.lovethailand.org/อ.บ้านแหลม(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แก่งกระจาน(10)