วัดสระบัว

วัดสระบัว

วัดสระบัว

ประชากร จำนวน: 7745 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสระบัว ตั้งอยู่เลขที่ 63 ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
 
อาณาเขต ทิศเหนือจดวัดรัตนไตร ทิศใต้จดวัดพระพุทธไสยาตย์ ทิศตะวันออกจดถนนคีรีรัฐยา ทิศตะวันตกจดเชิงเขานครคีรี มีธรณสงฆ์ จำนวน 2 แปลง เนื่อที่ 4 ไร่ 52 งาน โฉนดที่ดินเลขที่ 8723 และ 8726
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 8 เมตร ยาว 19 เมตร หอสวดมนต์ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 9 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 เป็นอาคารไม้ทรงไทย กุฏิสงฆ์ จำนวน 5หลัง เป็นอาคารำไม้ 3 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 1หลัง นอกจากนี้มี ศาลาที่อ่านหนังสือพิมพ์ มณฑปพระประจำวัน หอกระจายข่าว สระน้ำสร้างเมื่อ พ.ศ.2541-2542
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 1.15 นิ้ว มีฐานปูนลวดลายสวยงาม มีพระปรางค์ 2 องค์ และเจดีย์ 2 องค์ ส่วนอุโบสถสันนิฐานว่าสร้างในสัมยกรุงศรีอยุธายาตอนปลายประมาณ600 กว่าปี รอบ ๆ อุโบสถมีสรมาเป็นลักษณะต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่อนุรักษ์ของกรมศิลปากร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
วัดสระบัว เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย โบราณสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่ พระอุโบสถ ซึ่งเป็นสถานปัตยกรรมในสมัยแรกสร้างวัด และยังมิได้มีการสร้างเสริมหรือเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด ตัววัดและพระประธานเป็นงานประติมากรรมสมัยอยุธยา แม้แต่พัทธสีมารอบพระอุโบสถก็เป็นงานปูนปั้นศิลปะสมัยอยุธยาโดยสมบูรณ์ตั้งแต่ฐานจนถึงยอด
 
ที่ฐานเป็นลายปูนปั้นยักษ์แบกอยู่ทั้ง 4 ด้าน ชั้นที่สองถัดขึ้นมาเป็นลายรูปปั้นครุฑ ชั้นที่ 3 เป็นลายรูปกระจัง ชั้นที่ 4 เป็นลายรูปดอกบัวและบนสุดเป็นใบเสมาคู่ ทั้งหมด ที่กล่าวมานี้มีความสูงรวมกัน 2.5 เมตร และด้วยลักษณะดังกล่าวนี้ทำให้มีผู้กล่าวว่าถ้าหากต้องการที่จะชมงานสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาแท้ วัดสระบัวคือ สถานที่ต้องมองหา
 
สิ่งที่น่าสนใจ ปูนปั้นฐานเสมารอบโบสถ์ ลักษณะทำเป็นฐานเสมาซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้น ฐานเป็นรูปยักษ์แบกครุฑ และลิงแบกเป็นศิลปะปูนปั้นสมัยอยุธยาที่จัดว่างดงามมากแห่งหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่
แผนที่ วัดสระบัว แผนที่วัดสระบัว
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสระบัว
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/246)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(9)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(8)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(9)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)