วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร

วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร

วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร

ประชากร จำนวน: 8216 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเพชรบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดมหาสมณาราม ตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนน5รีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ 60 ตารางวา
 
อาณาเขต ทิศเหนือจดทางขึ้นพระนครคีรี ทิศใต้จดเขาวัง ทิศตะวันออกจดถนนคีรีรัฐยา ทิศตะวันตกจดเขตเขาวัง มีธรณีสงฆ์ จำนวน 9 แปลง เนื่อที่ 99 ไร่ 12 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 8736,8032,4236,4221,2110,7734,314,1969 และ 630
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ กว้าง 11.60 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2386-2402 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรองไทย 2 ชั้น กุฏิสงฆ์ จำนวน 18 หลัง เป็นอาคารไม้ 2 หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ 7 หลัง และตึก 9 หลัง วิหารกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร
 
เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทยจตุรมุข สร้างเมื่อ พ.ศ.2402 ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป นามว่า หลวงพ่อเขาวัง พระพุทธบาทจำลองเตียงบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากเคยเป็นที่ประทับสมัยที่ทรงบรรพชาสามเณร
 
นอกจากนี้ มี ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 10 เมตร ยาว 19.80 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.2504 ปูชนียวัตถุ มีพระประธารประจาอุโบสถ ปารมารวิชัย และพระสาวก 2 รูป คือ พระโมคคัลลานะ และพระสารีบุตร
 
วัดมหาสมณาราม ตั้งเมื่อ พ.ศ.2386 และจัดเป็นวัดเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางโบราณคดี และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากภายในอุโบสถจะมีจิตกรรมฝาผนังที่ให้ความรู้เรื่องชีวิตและประเพณีของไทยตั้งแต่เกิดจนกระทั้งตาย อาทิ วัฒนธรรมการแต่งกาย ประเพณีการเกิด โกนจุก บวชเรียน การสมรสครองเรือน
 
นอกจากนี้ยังมี ภาพจารึกแสวงบุญที่พระพุทธบาท ภาพเจดีย์สำคัญ ภาพพระโกษาจารย์แปลคัมภีร์ในประเทศลังกา ซึ่งเป็นภาพฝีมือช่างเขียน คือ ขรัวอินโข่ง ร่วงกับช่างเขียนชาวเพชรบุรีอีกหลายท่าน ซึ่งได้เขียนไว้อย่างวิจิตร ปราณีตและถือเป็นศิลปะวัตถุที่ล้ำค่า เชิดหน้าชูตาของชาวเพชรบุรีด้วย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.2403 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 11.60 เมตร ยาว 24 เมตร
 
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาส เท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระเสือ รูปที่ 2 พระมหาสมณวงษ์ (เอม) รูปที่ 3 พระมหาสมณวงษ์ (แท่น) รปูที่ 4 พระมหาสมณวงษ์ (เล็ก) รูปที่ 5 พระเทพสิทธาจารย์ (ทอง) รูปที่ 6 พระกิตติสารกวี (จุธา)
 
จิตรกรรมฝาผนังวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร พระอุโบสถของวัดมหาสมณาราม ราชวรวิหาร เป็นอาคารทรงไทยขนาดกลาง ประตูทั้ง 4ประตู และหน้าต่าง 10 หน้าต่างนั้น
 
มีภาพจิตรกรรมทั้งหมดเป็นจิตรกรรมสีฝุ่น บนเสาจำนวน 8 ต้น เขียนลายสีสวยสด  ดูแวววาวจับตา  ฝาผนังพระอุโบสถทั้ง 4 ด้าน เขียนภาพเต็มทุกด้านจัดแบ่งภาพเป็น 2ส่วน คือผนังส่วนบนและส่วนล่าง ที่ผนังส่วนบนเขียนเรื่องราวต่างๆ
 
จิตรกรรมฝาผนังในจังหวัดเพชรบุรี ที่ยกย่องกันว่างามยังมีอีกหลายแห่ง เช่นในพระอุโบสถวัดสระ บัว จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารหลวง วัดมหาธาตุวรวิหาร  ซึ่งเลื่องลือว่ามีความงดงามเป็นฝีมือช่างชาวเพชรบุรี
 
ผู้ที่ได้มีโอกาสไปชมและพินิจจิตรกรรมฝาผนังตามที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นอย่างถ่องแท้แล้วคงจะพอสรุปได้ว่า จิตรกรรมที่ปรากฏในพระอุโบสถ พระวิหารหรือศาลาการเปรียญตามวัดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเพชรบุรีมิได้เป็นเพียงภาพประดับผนัง ประตู หรือหน้าต่างเท่านั้น
 
แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมายมหาศาล เพราะนอกจากจะสะท้อนถึงจิตวิญญาณของผู้คนชาวเมืองได้อย่างลึกซึ้ง และบ่งบอกถึงฝีมืออันเลิศของศิลปินผู้สร้างสรรค์แล้วยังเป็นเครื่องน้อมนำจิตผู้พบเห็นให้ละเอียด ประณีตได้อย่างวิเศษยิ่ง
แผนที่ วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร แผนที่วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดมหาสมณารามราชวรวิหารวัดมหาสมณาราม วัดเขาวัง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(1)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(1)

พระราชวัง พระราชวัง(2)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(7)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(4)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(72/246)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(7)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(6)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(9)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(4)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(2)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(3)

น้ำตก น้ำตก(5)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(1)

ถ้ำ ถ้ำ(13)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(1)

อ่าว และชายหาด อ่าว และชายหาด(8)

หมู่เกาะ หมู่เกาะ(1)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(9)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(1)

สวนน้ำ สวนน้ำ(1)

โรงละคร โรงละคร(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(1)