วัดศรีเกษตราราม

วัดศรีเกษตราราม

วัดศรีเกษตราราม

ประชากร จำนวน: 3037 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีเกษตราราม เดิมตั้งอยู่ที่ปากน้ำนาสวน หมู่ที่ 2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีกำนันตะลุง เป็นผู้มอบที่ดินในการส้รางวัดศรีเกษตรารามในราวปี พ.ศ. 2470 ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 1519 ทางรัฐบาลได้มีนโยบายในการสร้างเขื่อนศรีนครินทร์
 
ดังนั้นทางวัดศรีเกษตรารามซึ่งอยู่ในเขตน้ำท่วม ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้ย้ายวัดไปอยู่ที่บ้านจัดสรรนาสวน หมู่ 2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกายจนบุรี วัดศรีเกษตรารามเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ภายในวัดมีสิ่งต่าง ๆ ที่น่าชมและน่าศึกษา ดังนี้ 1. พระอุโบสถสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง 2. พระท่ากระดานองค์ใหญ่ที่หล่อด้วยตะกั่วนม
 
นอกจากนี้ทางวัดยังเป็นศาสนสถานที่ให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา เข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ซึ่งทางวัดได้จัดให้มีการทำบุญ ถือศีล ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังป็นศาสนสถานที่ใช้ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ ซึ่งเป็นประเพณีของไทยและการบรรพชาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งทางวัดได้จัดติดต่อกันมาทุกปี
 
โบสถ์ไม้วัดศรีเกษตราราม พระอุโบสถสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งอยู่ภายในวัดศรีเกษตราราม เป็นอุโบสถที่สร้างจากไม้ทั้งหลัง มีความใหญ่มาก ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน ความเป็นมาก็คือ
 
เมื่อครั้งอดีตอำเภอศรีสวัสดิ์ไม่สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ การก่อสร้างในอดีตจึงต้องใช้ไม้เป็นส่วนมาก ครั้นเมื่อวัดต้องการสร้างอุโบสถจึงจำเป็นต้องขอบริจาคไม้จากญาติโยมที่ศรัทธานำมาถวายให้ การก่อสร้างใช้เวลาหลายปีจึงเสร็จสิ้น
 
ลักษณะของพระอุโบสถเป็นอุโบสถแบบทรงไทย สร้างด้วยไม้ กว้าง 11.50 เมตร ยาว 21.50 เมตร ใช้ไม้ประดู่ขนาดใหญ่สองคนโอบ พื้นเป็นไม้กระดาน ขนาดหน้า 16 นิ้ว ส่วนใหญ่เป็นไม้ประดู่และไม้มะค่า ผนังของอุโบสถ กรุด้วยไม้กระดานชนิดเดียวกันทั้งหลัง ภายในอุโบสถมีพระท่ากระดานองค์ใหญ่ที่สุดในโลก
 
ที่หล่อด้วยตะกั่วนมไว้ให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้นมัสการอีกด้วย ปัจจุบันพระอุโบสถไม้วัดศรีเกษตรารามยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวบ้านปากนาสวน นอกจากนี้ยังเป็นสถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าสมควรอนุรักษ์ไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาต่อไป
แผนที่ วัดศรีเกษตราราม แผนที่วัดศรีเกษตราราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดศรีเกษตรารามโบสถ์ไม้วัดศรีเกษตราราม
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอนุสาวรีย์(13)

แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน แลนด์มาร์ก และอนุสรณ์สถาน(5)

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี(5)

พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์(7)

อาร์ตแกลเลอรี่ อาร์ตแกลเลอรี่(1)

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ

ไร่ สวนเพื่อการศึกษา ไร่ สวนเพื่อการศึกษา(1)

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(37/539)

โบสถ์ โบสถ์(2)

สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ สถานที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ(6)

โครงการในพระราชดำริ โครงการในพระราชดำริ

โครงการหลวง โครงการหลวง(1)

วิถีชีวิต วิถีชีวิต

หมู่บ้าน ชุมชน หมู่บ้าน ชุมชน(5)

ตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่น(1)

ธรรมชาติ และสัตว์ป่า ธรรมชาติ และสัตว์ป่า

อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตอนุรักษ์ทางทะเล(11)

ดอย และภูเขา ดอย และภูเขา(6)

เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ เขื่อน พื้นที่อนุรักษ์ ทะเลสาบ(9)

น้ำตก น้ำตก(19)

น้ำพุร้อน น้ำพุร้อน(2)

ถ้ำ ถ้ำ(20)

แม่น้ำลำคลอง แม่น้ำลำคลอง(3)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆ(4)

บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร บันเทิง และท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ(2)

แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์ แคมป์สัตว์ และการแสดงสัตว์(4)

ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ฟาร์ม, ไร่, สวน, สวนสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(10)

โรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์(1)

กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมผจญภัย(2)