วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม

วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม

วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม

ประชากร จำนวน: 2379 คน  Share Facebook  
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม ตั้งอยู่ที่ 31/9 หมู่ที่ 4 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี(เดิมชื่อ วัดลิ่นถิ่น) สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย กรมการศาสนาได้ประกาศตั้งวัด เมื่อ วันที่ เดือน พุทธศักราช 2483 โดยให้ชื่อว่า วัดลิ่นถิ่น
 
และให้การรับรองว่าเป็นวัดสมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับ อยู่ในขณะนั้น ตามหนังสือรับรองสภาพวัด ที่ ศธ. 0403/15376 ลงวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2537 โดย นายพนม พงษ์ไพบูลย์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้ลงนาม
 
ที่ดินตั้งวัด จำนวน 21 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา เอกสารสิทธิ์ น.ส.3 ก. เลขที่ 477 เล่ม 5 ข. หน้า 27 เลขที่ดิน 73 ระวางรูปถ่ายทางอากาศชื่อ บ้านลิ่นถิ่น หมายเลข 4738  แผ่นที่ 133 ใช้ชื้อ นายศิริชัย มาโนช บ้านเลขที่ 18 แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ออก ณ. วันที่ ยี่สิบเจ็ด เดือน มกราคม พุทธศักราช สองพันห้าสามสิบแปด โดยนายสุบรรณ นาคพรม(นายอำเภอทองผาภูมิ)รับโอนจากนายศิริชัย มาโนช ตามหนังสือสัญญา ให้ที่ดิน (ท.อ. 5)
 
ทำสัญญาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2541 ระหว่างนายศิริชัย มาโนช (ผู้ให้) อายุ 53 ปี สัญชาติไทย บุตร นายชัช – นางละออ อยู่ที่บ้าน อินทามาระ 36 เลขที่ 18 แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กับวัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม(โดยพระครูเกษมกาญจนกิจ เจ้าอาวาส) ผู้รับให้ อายุ 40 ปี สัญชาติไทย บุตรนายป่าซ่า นางจับเปิง อยู่ที่บ้านลิ่นถิ่น เลขที่ 31/9 หมู่ที่ 4 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ทิศเหนือจดที่ นายศิริชัย มาโนช ทิศไต้จดที่ นาย ออง ผาภูมิสุจิตร ทิศตะวันออกจดถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันตกจดลำห้วยลิ่นถิ่น วิสุงคามสีมา
 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พุทธศักราช 2526 โดยพลเอกประจวบ สุนทรางกูร รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ตามบัญชีรายชื่อวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2526 ลำดับที่ 49 ชื่อ วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
 
กำหนดเขตกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ตอนที่ 149 วันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2526 กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองสำเนาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2526 โดยนายประมุข พงษ์ศิวาภัย ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน
แผนที่ วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม แผนที่วัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดลิ่นถิ่นพัฒนารามวัดลิ่นถิ่น
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 3 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)
     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(539)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองกาญจนบุรี(69)

https://www.lovethailand.org/อ.ไทรโยค(60)

https://www.lovethailand.org/อ.บ่อพลอย(36)

https://www.lovethailand.org/อ.ศรีสวัสดิ์(37)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่ามะกา(42)

https://www.lovethailand.org/อ.ท่าม่วง(53)

https://www.lovethailand.org/อ.ทองผาภูมิ(47)

https://www.lovethailand.org/อ.สังขละบุรี(17)

https://www.lovethailand.org/อ.พนมทวน(27)

https://www.lovethailand.org/อ.เลาขวัญ(61)

https://www.lovethailand.org/อ.ด่านมะขามเตี้ย(26)

https://www.lovethailand.org/อ.หนองปรือ(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ห้วยกระเจา(32)