หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.หางดง > ต.หนองควาย > วัดวุฑฒิราษฏร์


เชียงใหม่

 วัดวุฑฒิราษฏร์ (ชม 1189 ครั้ง)

วัดวุฑฒิราษฏร์

Rating: 3.8/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดวุฑฒิราษฏร์ เลขที่ 110 หมู่ 2 บ้านฟ่อน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50230 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2494
 
เริ่มแรกก่อนที่จะเป็นวัด บ้านฟ่อนนั้น เป็นภูเขาขวาง และเป็นเนินลงไป แล้วบริเวณวัดนี้เป็นที่ลุ่ม และได้ทำการปรับปรุง โดยนำชาวบ้านมาถากถางบริเวณที่จะสร้างวัด แล้วสร้างศาสนะสถานขึ้น เดิมชื่อ วัดบ้านฟ่อนสันขวาง
 
ภายในวัดมีวิหาร โบสถ์ และของเก่า มักมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาถ่ายรูปของโบราณ เจดีย์ และศาลาเก่าๆต่างๆ และได้สร้างพระเครื่องให้ผู้เข้ามาบำรุงให้วัด ตามศรัทธา นอกจากนี้ยังมีพระเครื่องซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีให้บูชาหลายรูปแบบ

มือถือ : 0873033298

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดวุฑฒิราษฏร์

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)