หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สารภี > ต.หนองผึ้ง > วัดสันคือ


เชียงใหม่

 วัดสันคือ (ชม 2377 ครั้ง)

วัดสันคือ

Rating: 3.2/5 (14 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันคือ เดิมชื่อว่า วัดศรีบุญยืน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2405 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต่อมาได้เปลี่ยนมาเป็นหมู่ที่ 8 ตามการแบ่งเขตของทางอำเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบัน
 
วัดสันคือ มีอาณาเขตติดกับตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ บริเวณทิศตะวันออกของวัด มีลำเหมืองพญาคำไหลผ่าน สันนิฐานว่า เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและเป็นสถานที่ทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ทำบุญของชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ พื้นที่นี้ไม่เคยมีน็ท่วมเลย เพราะบริเวณนี้มีลักษณะเป็นที่ดอน
 
วัดสันคือ นั้นเคยมีพระพุทธรูปคู่วัดอยู่ 1 องค์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสิงห์ 1 สมัยเชียงแสน ได้ถูกขโมยไปเมื่อปี พ.ศ. 2520 วัดสันคือมีศาสนสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาพรั่งพร้อมหมดแล้ว ซึ่งจัดว่าเป็นวัดที่สมบูรณ์ และวัดที่ย่งยืนมานานกว่า 100 ปีมาแล้ว ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2519
 
วัดสันคือ เลขที่ - หมู่ 8 บ้านสันคือ ถนน เชียงใหม่ – ลำปาง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา โฉนดเลขที่ 1306
 
อาณาเขตติดกับสถานที่ต่าง ๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ ติดถนนสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออก ติดถนนออกหมู่บ้าน ทิศตะวันตก ติดทางสาธารณประโยชน์

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันคือ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)