วัดสันทราย (มหาวงศ์)

วัดสันทราย (มหาวงศ์)

วัดสันทราย (มหาวงศ์)

ประชากร จำนวน: 2045 คน  Share Facebook  
Rating: 3/5 (8 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันทราย (มหาวงศ์) เลขที่ - บ้าน สันทราย หม่1 ตำบล สันทราย อำเภอ สารภี จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2313 พระอธิการดี สุจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดสันทราย
 
วัดสันทราย (มหาวงศ์) ได้สร้างขึ้นประมาณปี 2313 ก่อนนั้นเป็นสมัยที่มีเจ้าขุนบุญนาย ได้มีท้าวห้าวเป็นหัวหน้าในการก่อสร้างวัดเพราะเป็นผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจึงนำพวกที่อยู่ในความดูแลของท่านมาดำเนินก่อสร้าง แล้วตั้งชื่อวัดว่า วัดสันทราย (มหาวงศ์)
 
ต่อมาท้าวห้าวได้ถึงแก่กรรมไปศรัทธาอุบาสกอุบาสิกา ก็ได้ช่วยกันรักษาวัดศาสนาไม่ให้เสื่อมและประมาณปี 2401 ศรัทธาได้ร่วมกันสร้างพระวิหารขึ้หลังหนึ่ง กว้าง 8 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร
 
และวิหารนั้นปัจจุบันยังมีอยู่ ได้รับการบูรณะซ่อมแซมและต่อมาได้มีเจ้านายจากเชียงใหม่ มาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจนมาถึงเจ้ามหาวงศ์ ซึ่งเป็นอุปราชของเจ้ามหาชีวิต เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
 
ท่านจึงมาเล็งเห็นวิหารที่ชำรุดลง ท่านจึงได้ซ่อมแซมขึ้นใหม่โดยยึดเอารากฐานเดิม และมีการซ่อมแซมอีกหลายครั้งก็ยังใช้รากฐานเดิมอยู่จนถึงปัจจุบัน วัดสันทรายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2486
แผนที่ วัดสันทราย (มหาวงศ์) แผนที่วัดสันทราย (มหาวงศ์)
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดสันทราย (มหาวงศ์)
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 7 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)