หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.ยุหว่า > วัดต้นผึ้ง (ยุหว่า)


เชียงใหม่

 วัดต้นผึ้ง (ยุหว่า) (ชม 1704 ครั้ง)

วัดต้นผึ้ง (ยุหว่า)

Rating: 3.1/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดต้นผึ้ง (ยุหว่า) อยู่เลขที่ 110 หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บริเวณวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 49217
 
ทิศเหนือประมาณ 41 วา จดคลองส่งน้ำเข้านา ทิศใต้ประมาณ 51 วา จดที่ของราษฎร ทิศตะวันออกประมาณ 31 วา จดคลองส่งน้ำเข้านา ทิศตะวันตกประมาณ 35 วา จดถนนและที่เอกชน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร กุฏิสงฆ์ ศาลา 3 หลัง เจดีย์ วัดต้นผึ้งสร้างเมื่อ พ.ศ.2416 พระอธิการบุญสม สิริจน โท ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 – ปัจจุบัน

มือถือ : 0899548510

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดต้นผึ้ง (ยุหว่า)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)