หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.สันป่าตอง > ต.น้ำบ่อหลวง > วัดใหม่หัวฝาย


เชียงใหม่

 วัดใหม่หัวฝาย (ชม 1728 ครั้ง)

วัดใหม่หัวฝาย

Rating: 4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดใหม่หัวฝาย เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 โดยการนำของนายไลย์ มณี พร้อมด้วยชาวบ้าน บ้านหัวฝาย ได้ดำริสร้างขึ้น สืบเนื่องจากการไป ทำบุญที่วัดเดิมคือวัดห้วยแก้ว อ.แม่วาง ไม่สะดวกเพราะอยู่กันคนละฟากฝั่งของแม่น้ำขาน
 
ซึ่งเมื่อถึงฤดูฝนน้ำก็จะพัดพาเอาสะพานไม้ไผ่ที่ชาวบ้านสร้างกันขึ้นชั่วคราวไปกับสายน้ำ ทำให้ชาวบ้าน ได้รับรับความลำบากจึงพากันมาสร้างวัดขึ้นใหม่ ในหมู่บ้านของตน วัดใหม่ที่สร้างขึ้นจึงได้นามว่า วัดใหม่หัวฝาย ตามชื่อของหมู่บ้าน วัดใหม่หัวฝาย
 
วัดใหม่หัวฝาย ปัจจุบันมีศรัทธาอุปถัมภ์ประมาณ 75 ครัวเรือน ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อ พ.ศ. 2536 พระปลัด สมศักดิ์ จนฺทปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดใหม่หัวฝาย

โทร : 053835572

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 7 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดใหม่หัวฝาย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)