หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.แม่คะ > วัดเชียงยืน (แม่คะ)


เชียงใหม่

 วัดเชียงยืน (แม่คะ) (ชม 2522 ครั้ง)

วัดเชียงยืน (แม่คะ)

Rating: 3.8/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเชียงยืน (แม่คะ) เลขที่ 101 หมู่ 5 ห้วยไคร้ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50110 เนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2457
 
วัดเชียงยืน สร้างเมื่อ พ.ศ.2457 เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญการคมนาคมไม่สะดวกชาวบ้านในหมู่บ้านจึงพร้อมใจกันสร้างอารามขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบพีธีทางศาสนา ได้นิมนต์พระสงฆ์มาจำพรรษา
 
ลักษณะของวัดเชียงยืนตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้านแลติดกับโรงเรียนมีการปลุกต้นไม้ สวนดอกไม้ ภายในวัดเพื่อเกิดความร่มรืนสบายตาเพราะตั้งอยู่กลางหมู่บ้านจึงค่อนข้างจะจอแจในเวลากลางวัน พระครูใบฏีกาสัตยา ธมฺมจารี เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 8 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเชียงยืน (แม่คะ)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)