วัดฟ้าหลั่ง

วัดฟ้าหลั่ง

วัดฟ้าหลั่ง

ประชากร จำนวน: 4718 คน  Share Facebook  
Rating: 3.6/5 (5 votes)
แผนที่ แผนที่ แผนที่ มีแผนที่ มีแผนที่ ไม่มีแผนที่ ไม่มีแผนที่

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่

สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดฟ้าหลั่ง เลขที่ 191 หมู่ 1 สันหิน  เชียงใหม่ - ฮอด ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50160
 
วัดฟ้าหลั่ง ตั้งอยู่ที่บ้านสันหิน (เดิมเรียกว่าบ้านม่วงงาม) เชียงใหม่ ติดถนนเชียงใหม่-ฮอด กิโลเมตรที่ 37.5 เชื่อกันว่า วัดฟ้าหลั่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 400 กว่าปีแล้วก่อนจะกลายเป็นวัดร้างเป็นระยะเวลายาวนาน
 
วัดฟ้าหลั่ง มีชื่อว่า วัดป่าฟ้าหลั่ง ดังปรากฏหลักฐานกล่าวถึงในตำนานพระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง (ตำนานประธาตุศรีจอมทองซี่งอยู่ในหนังสือประชุมล้านนาไทย เล่ม 2 นี้ คุณสงวน โชติสุขรัตน์ ผู้รวบรวมได้ระบุถึงที่มาว่า ท่านพระมหาหมื่น วุฑฒิญาโณ
 
ได้แปลจากอักษรไทยยวนไว้เมื่อประมาณ พ.ศ. 2468 และมอบให้ผู้รวบรวมเมื่อ พ.ศ.2496 อ้างจากสงวน โชติสุขรัตน์ประชุมตำนานล้านนาไทยเล่ม 2 พระนคร:โอเดียนสโตร์, 2515, หน้า 219)
 
และในโครงมังทรารบเชียงใหม่ (สิงฆะวรรณสัย ถอดความเป็นภาษาไทยปัจจุบันโครงเรื่องมังทรารบเชียงใหม่ บุตรธิดาพิมพ์เป็นบรรณาการในงานฉลอง 7 รอบนางกิมฮ้อ นิมมานเหมินทร์ วันที่ 20 มีนาคม 2522) โครงมังทรารบนี้ เป็นบันทึกเหตุการณ์ที่พม่าตีเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร อธิบายในคำว่า
 
ศักราชที่ปรากฏในโคลงเรื่องนี้มีเพียง 2 แห่ง คือตอนเสียเมือง พ.ศ.2157 และตอนถูกกวาดต้อนไปเมืองหงสาวดีในปี พ.ศ. 2158 โครงมังทรารบนี้ต้นฉบับเป็นหนังสือฝักขามผู้แต่งโคลงนี้คงแต่งจากประสบการณ์ของตนเองต่อมาผู้แต่งได้รับการแต่งตั้งจากมังทราให้เป็นพระยากินเมืองเถิน ความถูกต้องแม่นยำของโคลงนี้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ
 
ท่านว่ามีข้อความบางตอนตรงกับพงศาวดารของพม่าและรามัญและบางตอนก็แปลกความกันไปบ้าง ส่วนระยะทางที่ผ่านไปนั้นศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐสอบดูกัน อธิบายระยะทางตั้งแต่สองพิงค์ตั้งแต่เชียงใหม่ถึงปากน้ำโพ พระนิมนต์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 
แล้วมีตรงกันหลายแห่งว่าในสมันพระยารัตนราช (พระเมืองแก้ว) รัชกาลที่ 11 แห่งนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่พ.ศ. 2038 - 2068 มีพระมหาเถรป่าฟ้าหลั่งนาม พุทธญาโณ เป็นผู้นำตำนานมหาธาตุเจ้ามาจากเมืองพุกาม และเป็นผู้ที่มีความสามารถ มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดยิ่งนัก
 
ในตำนานพระธาตุศรีจอมทองกล่าวว่า ในสมัยพระรัตนราช (พระเมืองแก้ว รัชการที่ 13 แห่งนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ พ.ศ.2038 - 2068) ในครั้งนั้นพระมหาเถรป่าฟ้าหลั่งนาม พุทธญาโณ ได้นำตำนานพระมหาธาตุเจ้ามาจากเมืองพุกาม เมื่อพิจารณาดูเห็นว่าพระธาตุพระพุทธเจ้าอยู่ที่ดอยจอมทองถูกต้องตามตำลาทุกประการ
 
แต่เวลานั้นคนโดยทั่วไปไม่เห็นพระธาตุเสด็จออกมาข้างนอก เมื่อประมาณ พ.ศ.2058 พระมหาเถรป่าฟ้าหลั่งจึงให้ มหาเถรอานันทะ ผู้เป็นอนุเถรป่าฟ้าหลั่ง เป็นประธานนำคณะไปสักการบูชา ณ ดอยจอมทอง ให้อธิษฐานจิตแล้วคอยดูในเวลากลางคืน พระมหาเถรอานันทะก็ทำตาม
โทร โทร: 053367490
แผนที่ วัดฟ้าหลั่ง แผนที่วัดฟ้าหลั่ง
วัด กลุ่ม: วัด
คำค้น คำค้น: วัดฟ้าหลั่ง
ปรับปรุงล่าสุด ปรับปรุงล่าสุด: 6 ปีที่แล้ว


แสดงความเห็น

แสดงความเห็น

คำค้น (ขั้นสูง)

     
Email :
  รหัสผ่าน :
  สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 

 

ภูมิภาค ภูมิภาคhttps://www.lovethailand.org/

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(103)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(17)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(19)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(36)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(30)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(11)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(27)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(21)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(19)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(7)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(13)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(5)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(16)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(8)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(3)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(16)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(3)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(9)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(6)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(8)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(12)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(4)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(3)