วัดหน้าพระธาตุ (วัดหลวงพ่อโต)

วัดหน้าพระธาตุ (วัดหลวงพ่อโต)

วัดหน้าพระธาตุ (วัดหลวงพ่อโต)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uttaradit attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหน้าพระธาตุ (วัดหลวงพ่อโต) วัดโบราณคู่อำเภอพิชัย มาหลักฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัย พ.ศ. 1470 มีพระพุทธรูปหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปโบราณของวัด และมีพระพุทธรูปสองพี่น้องให้เราได้สักการะกันอีกด้วยค่ะ
 
สำหรับหลวงพ่อโตนั้นเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ ปางมารวิชัย ปัจจุบันองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารปราสาทจตุรมุข 5 ยอด ความสูง 43 เมตร ที่สร้างขึ้นใหม่ มีเนื้อที่ภายใน 99 ตารางวา ปราสาทจตุรมุข 5 ยอดหมายถึงปราสาทพระนวมะราชบพิตรรูปด้านล่างเป็นปราสาที่มีเจดีย์ 5 องค์ ออกแบบโดยอาจารย์จิตร บัวบุศย์ อดีตอาจารย์ใหญ่วิทยาลัยเพาะช่าง  
 
ตัวอาคารกว้าง 9 เมตร ยาว 26 เมตร ตัดกันเป็นรูปกาชาด ความสูง 46 เมตร ประกอบด้วยระเบียงและชานโดยรอบ ลงมือดำเนินงานด้านธุรการตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 จนถึงปี พ.ศ.2525 จึงลงมือรื้อวิหารเก่าของหลวงพ่อโตออกและลงรากเทคานเริ่มการก่อสร้างในนามคณะพระสังฆาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
 
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ มาจนถึง พ.ศ.2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า "ปราสาทพระนวมะราชบพิตร" พร้อมตราสัญลักษณ์มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ มาสถิตเป็นนิมิตหมายนำศรัทธามหาชนโดยเสด็จพระราชกุศลร่วมพระราชบารมี
วัดหน้าพระธาตุ (วัดหลวงพ่อโต) Map วัดหน้าพระธาตุ (วัดหลวงพ่อโต) Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดหน้าพระธาตุ (วัดหลวงพ่อโต)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(11)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)