วัดโพธิ์ทอง

วัดโพธิ์ทอง

วัดโพธิ์ทอง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uttaradit attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่ 29 บ้านเกาะตาเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด คณะสงฆ์มหานิกายพื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองล้อมรอบ มักถูกน้ำท่วมทุกปี อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มี อุโบสถกว้าวัดโพธิ์ทอง
 
สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2470 แต่เดิมสันนิษฐานเป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยมีซากปรักหักพังของอุโบสถเจดีย์มากมาย เมื่อได้มีการบูรณะก่อสร้างขึ้นใหม่ ได้รับพระราชทานวิงสุงคามสีมาวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2498
วัดโพธิ์ทอง Map วัดโพธิ์ทอง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดโพธิ์ทอง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(11)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)