วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uttaradit attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ ตั้งอยู่เลขที่ 198 บ้านผามูบ หมู่ที่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ตั้งวัดเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อที่ดินนายปา แมนจันทร์ถา ทิศใต้ติดต่อกับที่ดินนายมะโน เขียวคำ ทิศตะวันออกติดต่อกับลำคลองแม่ฟ่อง ทิศตะวันตกติดต่อกับที่ดินนายเมา อ้นทอง
วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ Map วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment





Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(11)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)