วัดม่อนปรางค์

วัดม่อนปรางค์

วัดม่อนปรางค์

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uttaradit attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดม่อนปรางค์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2174 ประชาชนนิยมเรียกสั้นๆ ว่า "วัดม่อน" นับเข้าเป็นวัดชนิดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา แล้วตามทะเบียนวัด พ.ศ.2181 ปัจจุบันเจ้าอาวาสคือ พระครูมุนินท์วีรานุกูล
 
วัดม่อนปรางค์เป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอลับแล ภายในวัดมีอุโบสถสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีซุ้มประตูโขงอยู่ภายในอุโบสถ์ 2 บานประตู
วัดม่อนปรางค์ Map วัดม่อนปรางค์ Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดม่อนปรางค์
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(11)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)