วัดผักราก

วัดผักราก

วัดผักราก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uttaradit attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดผักราก วัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของอำเภอลับแล มีพระธาตุ และอุโบสถแบบล้านนาให้ชาวไทยได้ชมกันอีกแห่งหนึ่งในอำเภอลับแล  ตั้งอยู่เลขที่ 48 บ้านฟากท่า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ. 2391 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2449 ปัจจุบันมีพระอธิการสังเวียน มหาปญฺโญเป็นเจ้าอาวาส
วัดผักราก Map วัดผักราก Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดผักราก
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(11)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)