วัดภักดีราษฎรบูรณาราม (วัดท่าสัก)

วัดภักดีราษฎรบูรณาราม (วัดท่าสัก)

วัดภักดีราษฎรบูรณาราม (วัดท่าสัก)

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uttaradit attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดภักดีราษฎรบูรณาราม (วัดท่าสัก) เป็นวัดที่เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่เริ่มสร้างหมู่บ้าน อยู่ในเขตเทศบาล ภายในพระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อสุวรรณ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ราษฎรในตำบลและตำบลใกล้เคียงให้การเคารพบูชา
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดภักดีราษฎรบูรณาราม (วัดท่าสัก)
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(11)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)