น้ำตกภูพญาพ่อ

น้ำตกภูพญาพ่อ

น้ำตกภูพญาพ่อ

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uttaradit attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
น้ำตกภูพญาพ่อ อยู่ในพื้นที่ตำบลนางพญา หมู่ที่ 3 บ้านต้นแดง ซึ่งอย่บนเทือกเขาภูพญาพ่อ เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก
น้ำตกภูพญาพ่อ Map น้ำตกภูพญาพ่อ Map
Nature and Wildlife Category: Nature and Wildlife
Waterfalls Group: Waterfalls
Tag Tag: น้ำตกภูพญาพ่อ
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(11)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)