วัดผาเลือด

วัดผาเลือด

วัดผาเลือด

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Uttaradit attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดผาเลือด ยังเป็นสถานที่เก็บรักษาธรรมาสน์ไม้ อายุกว่า 230 ปี ซึ่งมีประวัติเล่ากันต่อมาว่า เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 ได้มีชาวบ้านจากเมืองสว่างคบุรีหนีการเกณฑ์เชลย อพยพถิ่นฐานขึ้นมายังบริเวณนี้ กอปรกับทหารที่ดูแลเรือขนาดใหญ่ของเจ้านครเมืองน่าน ซึ่งอาศัยอยู่บริเวณบ้านผาเลือดในปัจจุบันประมาณ 18 ครัวเรือน จึงทำให้เกิดเป็นชุมชนขนาดเล็ก
วัดผาเลือด Map วัดผาเลือด Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดผาเลือด
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(2)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(8)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(1)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(1)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(42)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(5)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(4)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Mountain (Doi) Mountain (Doi)(3)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(3)

Waterfalls Waterfalls(11)

Caves Caves(3)

River, Canal River, Canal(3)

Other natural attractions Other natural attractions(3)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(1)