วัดพระธาตุดอยเล็ง

วัดพระธาตุดอยเล็ง

วัดพระธาตุดอยเล็ง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

พระธาตุดอยเล็ง อยู่บนภูเขา(ดอย) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ ประมาณ 2 กิโลเมตร มีงานนมัสการพระธาตุเป็นประเพณีทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 โดยมีธรรมเนียมว่า เมื่อมาสักการะพระธาตุช่อแฮ แล้วในวันสุดท้าย(วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6)
 
พระธาตุดอยเล็ง เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดแพร่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ ประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ พระธาตุจอมแจ้งประมาณ 4 กิโลเมตร
 
สร้างมาพ.ศ. ใด นั้น ไม่ปรากฏแน่ชัด แต่มีมาคู่กับพระธาตุช่อแฮและพระธาตุจอมแจ้ง ทั้ง 3พระธาตุนี้ จะคู่กันมาหลายร้อยปี คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในตำบลป่าแดง ตำบลป่าแดงและตำบลช่อแฮได้เล่าไว้ว่า
 
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดเวไนยสัตว์มาดอยลูกหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของดอยธชัคคะบรรพต เสด็จมาถึงจวนแจ้งณ ที่นั้นเรียกว่าดอยจวนแจ้ง (ใกล้ว่าง) ปัจจุบันเรียกว่าพระธาตุจอมแจ้ง
 
หลังจากนั้นจึงได้เสด็จมาทางทิศเหนือถึงธชัคคะบรรพตได้มาประทับอยู่ที่นั่น ได้มีขุนลัวะอ้ายก้อมเป็นผู้อุปฐากทรงมอบพระเกศาธาตุไว้ที่ธชัคคะบรรพตลูกนั้ปัจจุบันนี้เรียกว่าพระธาตุช่อแฮแล้วได้เสด็จขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทรงประทับอยู่
 
ซึ่งสูงกว่าดอยทั้งหมดในเมืองโกศัย จึงเอาบาตรวางไว้ใกล้ๆ ดอยลูกนั้น ปัจจุบันเรียกว่า ดอยภูกวาง (รอยบาตรนั้นชาวบ้านได้เอาก้อนหินใส่จนเต็มหมด) แล้วจึงเสด็จมาดอยอีกลูกหนึ่ง จึงได้ประทับแลดู
 
ภูมิประเทศของเมือง แพร่หรือเมืองโกศัย และทรงตรัสว่า "ที่นี่เป็นเมืองที่น่ารื่นรมย์เหมาะแก่การสร้างบ้านสร้างเมืองเพราะ ว่ามีแม่น้ำยมไหลผ่าน จึงให้ชื่อดอยลูกนี้ว่า ดอยเล็ง ณ ดอยลูกหนึ่ง
วัดพระธาตุดอยเล็ง Map วัดพระธาตุดอยเล็ง Map
Places of Worship Category: Places of Worship
Temple Group: Temple
Tag Tag: วัดพระธาตุดอยเล็ง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)