พิพิธภัณฑ์ไม้สัก

พิพิธภัณฑ์ไม้สัก

พิพิธภัณฑ์ไม้สัก

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 18.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์ไม้สัก ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 ใกล้ศาลหลักเมืองจังหวัดแพร่ โดยใช้อาคารที่ทำการเก่าของบริษัทอีสต์เอเชียติก จำกัด จำนวน 3 หลัง เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับการทำไม้และไม้สัก มีศิลปะ หัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์ รูปภาพ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไม้สัก
 
เปิดให้เข้าชม วันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 แพร่
Tel Tel: 054511048
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์ไม้สัก
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)