แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา

แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา

แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 04.30 น.
 
แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา 227 หมู่ 8 ตำบลห้วยอ้อ อยู่ตรงข้ามกับวัดพระธาตุศรีดอนคำ เป็นแหล่งอนุรักษ์เพื่อเผยแพร่ให้ชมและสืบทอดภูมิปัญญาไทย และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและท่องเที่ยวในท้องถิ่นและผู้มาเยือน ต้องการชมเป็นหมู่คณะ กรุณาทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า
 
ติดต่อ: คุณณรงค์ชัย ประเสริฐศักดิ์
โทร.: +66 5451250,+668 1952 0431
Educational Places Category: Educational Places
Museum for Study Group: Museum for Study
Tag Tag: แหล่งเรียนรู้สู่ภูมิปัญญา
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)