อเมซิ่งวังหลวง

อเมซิ่งวังหลวง

อเมซิ่งวังหลวง

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อเมซิ่งวังหลวง เป็นที่พักผ่อนสำหรับฤดูร้อนบริเวณข้างลำน้ำยม มีต้นไม้ริมฝั่งร่มรื่น หินสวย น้ำใส ทรายสะอาด ความเป็นมาเนื่องจากในฤดูแล้งลำน้ำยมแห้ง ทำให้เป็นปัญหาในด้านการเกษตรกรรมในหมู่บ้าน จึงมีการประชุมและประชาคมโดย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้กั้นลำน้ำยมทำนบแบบฝายน้ำล้น  
 
โดยใช้กระสอบทรายวางทับกันเป็นชั้น ๆ โดยของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง และแรงงานจากราษฎรทุกหมู่บ้านช่วยเหลือในการกั้นน้ำยม ผลจากการกั้นน้ำยมทำให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้นในบ้านวังหลวงคือ Amazing Waungluang เพราะสถานที่กันน้ำมีสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจ มีต้นไม่ร่มรื่น ต้นไผ่ศรีสุก  
 
และบริเวณหาดทรายกว้าง ทำให้ในเดือนเมษายนทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่และต่าง จังหวัดมาพักผ่อนหย่อนใจกันมาก ทำให้เศรษฐกิจของบ้านวังหลวงดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เดิม รายได้ส่วนหนึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวงจะนำมาพัฒนาปรั บปรุงสถานที่แห่งนี้ ทำให้สวยงามยิ่งขึ้น
Tag Tag: อเมซิ่งวังหลวง
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)