พิพิธภัณฑ์การป่าไม้

พิพิธภัณฑ์การป่าไม้

พิพิธภัณฑ์การป่าไม้

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
พิพิธภัณฑ์การป่าไม้ ตั้งอยู่ภายในบริเวณศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) ประกอบด้วยอาคาร 3 หลังเดิมเป็นอาคารของบริษัทอิสต์เอเชียติก
ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งได้รับสัมปทานทำไม้สักใน จังหวัดแพร่ในปี พ.ศ. 2449เมื่อหมดสัปทานจึงได้มอบอาคารทั้ง 3 หลัง ให้กับรัฐบาลไทย และกรมป่าไม้ได้มีการจัดตั้งสถานที่แห่งนี้เป็นกองโรงเรียนป่าไม้ขึ้น
 
ในปีพ.ศ.2479 เมื่อปี 2541 จังหวัดแพร่ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิพิธภัณฑ์ ไม้สัก จำนวน 19 คน มีนายวิเชียร ชมดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน นายสนิท บุญพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนการป่าไม้ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแนวทางการจัดทำ พิพิธภัณฑ์ไม้สัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ข้อมูลทำไม้สัก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดแพร่
 
โดยใช้อาคารเก่าที่เคยเป็นที่ทำการ ของบริษัทอีสท์เอเชียติกจำกัดได้รับการ สนับสนุนจากสมาคมศิษย์เก่าป่าไม้แพร่ เป็นเงิน 100,000 บาท ในการรวบรวมศิลปหัตถกรรม รูปภาพ สิ่งประดิษฐ์ตลอดจน เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องไม้สัก ศูนย์ฝึกอบรมที่ 1 (แพร่) เห็นความสำคัญของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
ซึ่งมีโรงเรียนต่าง ๆ ได้นำคณะครูและนักเรียนมาศึกษาหาความรู้ ตลอดจนมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้ความสนใจมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก จึงใช้อาคารที่เคยใช้เป็นที่ทำการ และที่พักของเจ้าหน้าที่บริษัทอิสต์เอเชียติก ทั้ง  3 หลัง และเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนป่าไมกรมป่าไม้ มาดำเนินการ
 
พิพิธภัณฑ์ 1 เดิมใช้เป็นที่ทำงานและที่พักของเจ้าหน้าทบริษัทอิสท์เอเชียติกในสมัยที่เป็นโรงเรียนป่าไม้ใช้เป็นสโมสรี่ นักศึกษาพิพิธภัณฑ์ 1 เป็นอาคาร 2ชั้น ชั้นล่างมีเซฟทำด้วยปูนสำหรับเก็บทรัพย์สินของบริษัทอีสท์เอเชียติกได้รับการซ่อมแซมโดยเทศบาลเมืองแพร่เมื่อปี 2545นอกจากนี้ศูนย์ฝึกอบรมยังได้รวบรวมป้ายโรงเรียนป่าไม้และ ป้ายอาคารสถานที่เก่าซึ่งทำด้วยไม้และปีกไม้ไว้ส่วนชั้นบนจัดแสดงเรื่องราวของโรงเรียนป่าไม้นอกจากนั้นในอาคารนี้ ยังมีห้องเพดานใต้หลังคาเป็นห้องโถงกว้างพิพิธภัณฑ์ 2
 
พิพิธภัณฑ์ 2 พิพิธภัณฑ์ไม้สักเป็นอาคาร 2 ชั้นเดิมใช้เป็นที่ทำการของบริษัทอีสท์เอเชียติก ในสมัยเป็นโรงเรียนป่าไม้ใช้เป็นห้องเรียนและห้องพักครูต่อมาใช้เป็น ที่ทำการและห้องประชุมของโรงเรียนเมื่อปี 2541 ได้ใช้ชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์ ปัจจุบันจัดแสดงประวัติการทำไม้สักของเมืองแพร่ ประดิษฐกรรมจากไม้ และตัวอย่างไม้ชั้นล่างเป็นสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) พิพิธภัณฑ์ 3
 
พิพิธภัณฑ์ 3 เป็นอาคาร 2 ชั้น ตั้งอยู่บนกำแพงเมืองแพร่เก่า ใช้เป็นที่พักของเจ้าหน้าที่บริษัทอีสท์เอเชียติก ในสมัยเป็นโรงเรียนป่าไม้ ใช้เป็นบ้านพักผู้อำนวยการ ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ชั้นล่างเป็นห้องโถง มีเตาผิงภายในห้อง จัดแสดงภาพสมัยเก่า ๆ ของบริษัทอีสท์เอเชียติก
Museums Group: Museums
Tag Tag: พิพิธภัณฑ์การป่าไม้
Last Update Last Update: 5 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)