อนุสาวรีย์ปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย

อนุสาวรีย์ปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย

อนุสาวรีย์ปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย

Population Population:   Share Facebook  
The type of search The type of search By District | By Place
Map Map Map Have Map Have Map No Map No Map

Phrae attractions

Attractions in Thailand

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
อนุสาวรีย์ปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย สองมหาวีรบุรุษจังหวัดแพร่  ตั้งอยู่ถนนยันตรกิจโกศล สายแพร่-เชียงราย สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2542 โอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบและเพื่อรำลึกถึงสอง มหาวีรบุรุษผู้ทำคุณประโยชน์กับจังหวัดแพร่ปู่พญาพล(มหาวีรบุรุษผู้ สถาปนาเมืองแพร่) เป็นผู้นำในการสร้างเมืองพล เมื่อปี พ.ศ. 1371
 
โดยนำคนไทยส่วนหนึ่งอพยพมาจากเมืองเชียงแสน ไชยบุรี และเมืองเชียงพางคำเพื่อสร้างบ้านแปงเมืองบนที่ราบฝั่งแม่น้ำยมเป็น คนแรกปู่พญาพลได้ประกอบ พระราชกรณียกิจด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในทุกๆ ด้าน พระยาเมืองไชย (พระศรีสุริยวงศ์) วีรบุรุษเจ้าเมืองแพร่ ผู้ครองนครเมืองแพร่
 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2309-2358 ได้ชื่อว่า “แม่ทัพเอก 3 แผ่นดิน” โดยในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระยาศรีสุริยวงศ์ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้อาสาตีเมืองเชียงตุงจนได้รับชัยชนะ ได้รับปูนบำเหน็จและโปรดเกล้าฯ ให้เป็นเจ้าผู้ครองนครเมืองแพร่องค์ที่ 8
Tag Tag: อนุสาวรีย์ปู่พญาพล และพระยาเมืองไชย
Last Update Last Update: 4 YearAgo


Comment

Comment

Keyword (Advance)
     
Email :
Password :
  Register | Forgot password
 

Facebook Fanpage Facebook Fanpage

 

Region Regionhttps://www.lovethailand.org/

Art, Culture and Heritage Art, Culture and Heritage

Historical Sites and Monuments Historical Sites and Monuments(4)

Landmarks and Memorials Landmarks and Memorials(4)

Art, Craft Centres, Tradition Art, Craft Centres, Tradition(2)

Museums Museums(5)

Historical Houses and The Ancient City Historical Houses and The Ancient City(2)

Educational Places Educational Places

Museum for Study Museum for Study(1)

Educational Gardens, Farm Educational Gardens, Farm(2)

University University

Places of Worship Places of Worship

Temple Temple(31)

Other religious and spiritural sites Other religious and spiritural sites(8)

Suburban Living Suburban Living

Village, Community Village, Community(6)

Local Market Local Market(1)

Nature and Wildlife Nature and Wildlife

National Parks and Marine Reserves National Parks and Marine Reserves(4)

Dam, Reservoir, Lake Dam, Reservoir, Lake(14)

Waterfalls Waterfalls(6)

Hot Springs Hot Springs(1)

Caves Caves(5)

River, Canal River, Canal(3)

Islands Islands(1)

Other natural attractions Other natural attractions(5)

Entertainment and Agricultural Entertainment and Agricultural

Farm, Parks, Gardens and Ecotourism Farm, Parks, Gardens and Ecotourism(5)